Gmina wejherowo

AP Cassubian- zakończenie sezonu

W piątek 24.06 odbył się festyn z okazji zakończenia sezonu piłkarskiego Akademii Piłkarskiej Cassubian. Wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania mijającego sezonu piłkarskiego, który obfitował w wiele wydarzeń sportowych z udziałem młodych sportowców z Gminy Wejherowo. Rozegrany został turniej dla dzieci z każdego rocznika oraz mecz rodzice vs dzieci, z którego zwycięsko wyszli Ci drudzy, […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w dniach od 07.07.2022 r. do 28.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się […]

Czytaj więcej

Młodzi sportowcy nagrodzeni

Uroczyste apele na zakończenie roku szkolnego w gminnych placówkach oświatowych, które miały miejsce w dn. 24.06.2022 r. były doskonałą okazją, aby nagrodzić i wyróżnić „Nagrodą Wójta gminy Wejherowo” uczennice i uczniów za szczególne sukcesy i wysokie wyniki w szkolnych zawodach sportowych w roku szkolnym 2021/2022. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego oraz okolicznościowe statuetki otrzymali: […]

Czytaj więcej

Umowa z Morskim Towarzystwem Tenisowym podpisana

W dniu wczorajszym odbyło się podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości z Morskim Towarzystwem Tenisowym. Dzięki temu, na terenach nieużytków sąsiadujących z ArtParkiem w Bolszewie, powstanie nowy kompleks pięciu kortów tenisowych z trybunami, hala tenisowa, budynek klubowy oraz ścianka treningowa. Zagospodarowane zostanie także otoczenie obiektu. Na mocy porozumienia, w wyznaczonych godzinach obiekt będzie także bezpłatnie udostępniany mieszkańcom, […]

Czytaj więcej

Imprezy sobótkowe w sołectwach

Ubiegły weekend obfitował w imprezy organizowane w sołectwach. Piękna pogoda sprzyjała spotkaniom mieszkańców pod gołym niebem. W piątek odbyła się tradycyjna Kąpinówka w Kąpinie. W sobotni wieczór w Bolszewie, Gościcinie i Orlu odbyły się imprezy sobótkowe. W Nowym Dworze Wejherowskim pani sołtys wraz z radą sołecką zorganizowali piknik ekologiczny połączony z wspólnym sprzątaniem sołectwa.  W […]

Czytaj więcej

Rok szkolny 2021/2022 zakończony!

W końcu nadszedł długo oczekiwany przez uczniów koniec roku szkolnego. Gminne uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 odbyły się w szkole podstawowej w Bolszewie przy ulicy Leśnej. Był to ostatni rok szkolny, w którym funkcjonowała jedna szkoła w Bolszewie. Od 1. września działać będą dwie placówki. Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień dla uczniów z najlepszymi […]

Czytaj więcej

Gminne zawody OSP

Na stadionie sportowym w Gościcinie dnia 11 czerwca 2022 r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wejherowo. W zawodach brało udział 18 drużyn OSP, w tym: 6 drużyn MDP, 3 drużyny żeńskie OSP oraz 9 drużyn męskich OSP – ponad 150 zawodników, reprezentując jednostki: OSP Gościcino, OSP Gowino, OSP […]

Czytaj więcej

Komunikat odnośnie KOLONII LETNICH W MURZASICHLE

Informujemy, że zebranie rodziców /opiekunów uczniów wyjeżdżających na kolonie letnie w 2022 roku do miejscowości Murzasichle odbędzie się 23 czerwca br. (czwartek) o godzinie 17:00 w auli Szkoły Podstawowej (budynek byłego gimnazjum) w Bolszewie przy ul. Leśnej 35. Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych na kolonie letnie w Murzasichle dostępne w Szkołach Podstawowych. Wpłaty w wysokości […]

Czytaj więcej

Przystanie kajakowe otwarte!

Mimo porannych opadów, impreza z okazji otwarcia przystani kajakowych zakończyła się wielkim sukcesem. W dniu 21. czerwca odbyło się uroczyste otwarcie przystani kajakowych. Budowa przystani kajakowych i infrastruktury turystycznej w została zrealizowana ramach projektu pn. “Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina Wejherowo”. Do użytku mieszkańców zostały oddane trzy przystanie kajakowe- przystań […]

Czytaj więcej

Dzieci ratują płazy

Wiosną tego roku, po raz czwarty, podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono akcję ratowania płazów w miejscowości Łężyce, tak oby nie ginęły pod kołami pojazdów. Do akcji włączyli się wolontariusze, a także Sołtys Aleksandra Wołodin oraz Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna “Kaszubia”. Wbrew pozorom nie jest to prosta sprawa. Wpierw należy otrzymać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska […]

Czytaj więcej

Otwarcie Centrum Chorób Serca i Naczyń w Wejherowie

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Na trzech kondygnacjach nowopowstałego budynku powstały: nowoczesny blok operacyjny z siedmioma salami, dwie sale wybudzeniowe (zawierające łącznie 17 stanowisk), a także centralna sterylizatornia oraz zakład patomorfologii. Całość inwestycji kosztowała niemal 144 miliony złotych. Inwestycja […]

Czytaj więcej

Nadanie imienia przedszkolu w Bolszewie

Przedszkole w Bolszewie, które od 2019 roku ma siedzibę przy ulicy Leśnej,  oficjalnie zyskało nową nazwę- Przedszkole Leśne. Dotychczas funkcjonowało bez nazwy, jednakże odpowiednia uchwała Rady Gminy została przyjęta już w maju 2022 roku. Nowa nazwa nawiązuje nie tylko do lokalizacji, ale także do programu realizowanego w placówce, która angażuje się i organizuje liczne akcje […]

Czytaj więcej

Komunikat dla mieszkańców Kąpina

Szanowni mieszkańcy Kąpina, W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z przerwami w dostawie wody informujemy, iż prace związane z obniżeniem pompy w studni nr 1a niestety nie przyniosły zamierzonego efektu. Studnia nie nadaje się do dalszej eksploatacji, w związku z czym konieczne jest wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i wybicie nowej studni, co będzie wymagało czasu. Podjęliśmy […]

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 09.06.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 15, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. […]

Czytaj więcej

Uroczyste wręczenie czeków z Polskiego Ładu

8 820 000 złotych to kwota, która przyznana została Gminie Wejherowo w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W środę, 15. czerwca w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie odbyło się przekazanie symbolicznych czeków samorządowcom z powiatu wejherowskiego. Wręczenia dokonali wiceminister infrastruktury Marcin Horała oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Środki, które otrzymała Gmina […]

Czytaj więcej

Wójt gminy z wotum zaufania i absolutorium

W dniu 15. czerwca odbyła się sesja XLII Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad były między uchwały bieżące w sprawie przejęcia nieruchomości i zmian w budżecie. Jednak najważniejszym punktem była debata i głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium dla wójta. W trakcie sesji wójt zaprezentował najważniejsze elementy raportu o stanie gminy za rok 2021. W […]

Czytaj więcej