Gmina wejherowo

Budowa dróg gminnych w Kąpinie – 2019

Budowa dróg gminnych w Kąpinie – 2019

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo – Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo – Celbowo

Całkowita wartość inwestycji: 12 203 496,30 zł

Kwota dofinansowania: 5 971 991,00 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, podniesienie parametrów technicznych dróg gminnych, jak również zwiększenie dostępności komunikacyjnej.

Zadanie obejmuje budowę  dróg gminnych: ul. Wierzbowej oraz ul. Parkowej w Kąpinie o łącznej długości 1 902 m. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 7 zatok postojowych z 30 miejscami do parkowania dla samochodów osobowych oraz 4 zatoki autobusowe.  Projekt zakłada również budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Stan dróg przed realizacją inwestycji:

Stan dróg po zakończeniu realizacji dofinansowanego zadania:

Zobacz więcej:

https://ugwejherowo.pl/rusza-budowa-nowego-polaczenia-drogowego-gminie-wejherowo/

https://ugwejherowo.pl/ruszyla-budowa-drog-kapinie/

https://ugwejherowo.pl/nowe-polaczenie-drogowe-uroczyscie-otwarte/