Author Archives: Jacek Macholl

Raport o stanie Gminy Wejherowo za 2023 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, istnieje obowiązek corocznego przedstawiania raportu o stanie gminy organowi stanowiącemu. Raport ten zawiera podsumowanie działań Wójta w roku 2023, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy. W dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Biblioteki i Centrum Kultury w Bolszewie (ul. […]

Czytaj więcej

Informacja dla kwaterodawców

W związku z planowanym uchyleniem art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy informujemy indywidualnych kwaterodawców, u których obecnie przebywają obywatele Ukrainy: Świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, może zostać przyznane za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. […]

Czytaj więcej

Dni Otwarte Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE”.

W imieniu PEWIK Gdynia Sp. z o.o. zapraszamy do udziału w dniach otwartych Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE”. Na początku będzie można obejrzeć i wysłuchać prezentacji multimedialnej pt. Technologia oczyszczania ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE”. Odpowiemy w niej na pytania: jak działa i jak zbudowana jest oczyszczalnia? Gdzie trafiają nasze ścieki? W przystępny i ciekawy sposób opowiemy, na czym polega skomplikowany, kosztowny proces oczyszczania […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2024 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w związku […]

Czytaj więcej

Rusza kolejna edycja Akcji Kastaracja!

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór chętnych do przeprowadzenia kastracji/sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Wejherowo Informujemy, że jest możliwość skorzystania z zabiegów sterylizacji / kastracji zwierząt domowych w ramach dostępnej puli środków. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie wniosku pisemnego lub wniosku podpisanego profilem zaufanym / podpisem kwalifikowanym w terminie do 29 maja 2024 […]

Czytaj więcej

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Widzisz padłego dzika lub jego szczątki? Uwaga ASF! Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie poleca od dnia 2 maja do zbiórki padłych dzików lub ich szczątków z terenu Gminy Wejherowo był wzywany 1 z 2 wyznaczonych podmiotów: OL-MED Donimierz, tel. 693-405-002. Informację o dacie i lokalizacji padliny należy przekazywać na adres: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl (tel. 532-213-894).  Jest to […]

Czytaj więcej

Uwaga hodowcy trzody chlewnej! Afrykański pomór świń ASF!

Uwaga hodowcy trzody chlewnej! Afrykański pomór świń ASF! W związku ze stwierdzeniem ogniska ASF u dzików na terenie miasta Gdyni powiat wejherowski wszedł do strefy objętej ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania trzody chlewnej oraz dodatkowymi zasadami bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę. Spotkanie informacyjne dla hodowców odbędzie się 6 maja i 8 maja o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego […]

Czytaj więcej

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie organizuje wiosenną edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.  Warsztaty odbywać się będą w siedzibie tutejszego Ośrodka w każdy wtorek oraz czwartek, w godzinach od 15.00 do 17.00 w sali 205 Cykl obejmuje 24 godziny, a zajęcia rozpoczynają się w dniu 16.04.2024r. Chętnych proszę o kontakt pod nr tel. […]

Czytaj więcej

Zebrania wiejskie w nowych sołectwach oraz Kniewie i Gowinie

Zapraszamy mieszkańców nowych sołectw na pierwsze Zebrania Wiejskie, na których zdecydujecie o środkach z funduszu sołeckiego: Zamostne 23.04.2024 r. , 17.00 świetlica wiejska Kniewo Pętkowice 24.04.2024 r. , 19.00 Szkoła Podstawowa w Gowinie. Jednocześnie w konsekwencji odbędą się Zebrania Wiejskie: w Kniewie (23.04. , 19.00 – świetlica) oraz w Gowinie (24.04. , 17.00 – Szkoła […]

Czytaj więcej