Gmina wejherowo

Budowa dróg gminnych: ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu

Budowa dróg gminnych: ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu

Nazwa zadania: Budowa dróg gminnych: ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu

Całkowita wartość inwestycji: 842 091,33 zł

Kwota dofinansowania: 421 045,00 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych oraz rowerzystów, jak również podniesienie standardów technicznych dróg gminnych.

Zadanie zostało podzielone na dwa odcinki i obejmuje:

  • odcinek I – budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej o długości 91 m wzdłuż ulicy Długiej w Bolszewie  oraz budowę chodnika o długości 99 m wzdłuż ulicy Wejhera w Orlu,
  • odcinek II – budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 578 m wzdłuż ulicy Długiej w Bolszewie oraz ulicy Wejhera w Orlu.

Inwestycja jest ukierunkowana na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Stan dróg przed realizację inwestycji:

Stan w trakcie realizacji:

Stan po zrealizowaniu inwestycji: