Gmina wejherowo

Aktualności

Komunikat dla mieszkańców Kąpina

Szanowni mieszkańcy Kąpina,

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z przerwami w dostawie wody informujemy, iż prace związane z obniżeniem pompy w studni nr 1a niestety nie przyniosły zamierzonego efektu. Studnia nie nadaje się do dalszej eksploatacji, w związku z czym konieczne jest wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i wybicie nowej studni, co będzie wymagało czasu. Podjęliśmy już niezbędne kroki w tym temacie, niestety prace głębinowe mogą zacząć się najszybciej w miesiącu sierpniu br. Aktualnie woda dostarczana jest do mieszkańców z jednej studni dlatego prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą. Czynności takie jak mycie samochodów, podlewanie ogródków czy napełnianie basenów bądź oczek wodnych, drastycznie zmniejszają zapasy wody powodując spadek ciśnienia w sieci wodociągowej. Apelujemy do  mieszkańców o gromadzenie deszczówki w zbiornikach przyrynnowych, podziemnych i wolnostojących, w celu jej późniejszego wykorzystania do celów gospodarczych.

Sytuacji obecnej nie da się naprawić w ciągu kilku dni. Wymaga to podjęcia określonych procedur przewidzianych prawem i jest bardzo czasochłonne. Dodatkowo sytuację pogarsza panująca w kraju susza hydrologiczna. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji  rozważamy również możliwość przejęcia przez Gminę pobliskiej  studni należącej do Nadleśnictwa Wejherowo. Prowadzimy w tej sprawie intensywne rozmowy.

Niestety musimy przetrwać ten trudny okres i uzbroić się w cierpliwość. Zapewniamy, że z naszej strony robimy wszystko co możliwe, by jak najszybciej rozwiązać ten palący problem. W razie długotrwałych niedoborów wody gmina zapewniać będzie dowóz beczkowozami, tak, jak miało to miejsce na przełomie maja i  czerwca. Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialność w gospodarowaniu wodą.  Chcemy uniknąć rozwiązań stosowanych przez inne gminy polegających na wprowadzeniu zakazu używania wody z sieci do celów pozaspożywczych. Będzie to możliwe jedynie przy współpracy z Państwem. Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Wójt Gminy Wejherowo