Gmina wejherowo

Wśród pracowników urzędu potwierdzono przypadek zakażenia COVID -19.

Wśród pracowników urzędu potwierdzono przypadek zakażenia COVID -19.

Informujemy, że wśród pracowników Urzędu Gminy Wejherowo potwierdzono jeden przypadek zakażenia wirusem COVID -19.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Pracownicy i osoby mające bezpośredni kontakt z osobą zarażoną przebywają na kwarantannie. Osoba zarażona nie miała bezpośredniego kontaktu z klientami urzędu.

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Gminy w Wejherowie pracuje nadal zgodnie z przyjętym reżimem sanitarnym, tj. wpuszczani są wyłącznie umówieni interesanci mający zakryte usta i nos.