Category Archives: Aktualności – UGW

Aktualności o samym UGW i jego przedsięwzięciach. 

Nabór na wolne stanowiska

Wójt Gminy Wejherowo ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Referacie Finansowym.  Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/8864. Ponadto nadal aktualna jest oferta zatrudnienia pracy na zastępstwo w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Szczegóły oferty dostępne pod adresem:  https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/menu/120.

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy 31. marca

W dniu 31 marca (czwartek)  Urząd Gminy Wejherowo jest otwarty w godz. 7.30-15.30. Podstawa prawna:  art. 129 §1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Zarządzenie nr 196/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 grudnia 2021 r.  w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w 2022 r. oraz ustalenia […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w dniach od 04.04.2022 r. do 25.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w […]

Czytaj więcej

Kwalifikacja wojskowa 2022

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022   Wójt Gminy Wejherowo informuje, że w dniach od 25.04.2022r. do 29.04.2022r. (mężczyźni) oraz w dniu 27.05.2022r. (kobiety) odbędzie się KWALIFIKACJA WOJSKOWA niżej wymienionych osób z terenu GMINY WEJHEROWO Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022r. podlegają następujące osoby zameldowane na pobyt stały i na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy: […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino. Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino w Gminie Wejherowo w dniach od 07.03.2022 r. do 28.03.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać […]

Czytaj więcej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościcinie

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Gościcinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo  Opis nieruchomości : Lp. Położenie (obręb) Nr działki Powierzchnia (ha) Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza (bez podatku VAT) (zł) 1. Gościcino 488/55 0,2540 GD1W/00032057/4 225 935,71 2. Gościcino 488/63 5,5259 GD1W/00032057/4 4 878 935,71 3. Gościcino 488/61 0,2416 […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie

Wójt Gminy Wejherowo zawiadamia, iż zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie wniosku z dnia 23.12.2021 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 98, 52/1, 52/2 w miejscowości Ustarbowo w Gminie Wejherowo.

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Wójt Gminy Wejherowo ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. księgowości; ds. budownictwa. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo w zakładce OFERTY/PRACA : https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/8674. Ponadto w dalszym ciągu aktualna jest oferta pracy na zastępstwo w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/menu/120

Czytaj więcej

Oferta pracy na zastępstwo

Urząd Gminy w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty na stanowisko pracy w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (praca na czas określony – na zastępstwo, min. 1,5 roku). Wymagania: wykształcenie wyższe (lub średnie z min. 3-letnim stażem pracy), co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. znajomość ustawy o […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w gminie Wejherowo w dniach od 27.01.2022 r. do 17.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem zmiany planu miejscowego będzie można zapoznać się również na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo ( kliknij). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo- ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w gminie Wejherowo w dniach od 06.12.2021 r. do 07.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego można będzie się zapoznać również na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami […]

Czytaj więcej