Category Archives: Aktualności – UGW

Aktualności o samym UGW i jego przedsięwzięciach. 

Wyłożenie projektu studium uwarunkowań i kieruków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo

Wójt Gminy Wejherowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w dniach od 05.08.2022 r. do 09.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84–200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w dniach od 07.07.2022 r. do 28.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się […]

Czytaj więcej

Gmina Wejherowo z nagrodą za spis powszechny!

Jak informowaliśmy, Gmina Wejherowo zajęła 4 miejsce w województwie pomorskim w konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Z tej okazji, w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie wójta z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Gdańsku- Jerzym Auksztolem oraz Aleksandrą Sarnowską– konsultantem Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych przy Urzędzie Statystycznym w […]

Czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY WEJHEROWO ZA 2021 ROK

W dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w  sali konferencyjnej Biblioteki i Centrum Kultury w Bolszewie (ul. Reja 9) odbędzie się Sesja Rady Gminy Wejherowo, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 z późn. zm.), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Wejherowo za rok 2021. […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Informujemy o IV wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino w Gminie Wejherowo w dniach od 02.06.2022 r. do 23.06.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego […]

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowiska

Wójt Gminy Wejherowo ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Referacie Finansowym.  Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/8864. Ponadto nadal aktualna jest oferta zatrudnienia pracy na zastępstwo w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Szczegóły oferty dostępne pod adresem:  https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/menu/120.

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy 31. marca

W dniu 31 marca (czwartek)  Urząd Gminy Wejherowo jest otwarty w godz. 7.30-15.30. Podstawa prawna:  art. 129 §1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Zarządzenie nr 196/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 grudnia 2021 r.  w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w 2022 r. oraz ustalenia […]

Czytaj więcej