Gmina wejherowo

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129059G (ul. Długa) w Bolszewie

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129059G (ul. Długa) w Bolszewie

Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129059G (ul. Długa) w Bolszewie

Całkowita wartość inwestycji: 285 191,32 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców.

Zadanie jest ukierunkowana na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej poprzez:

  • wykonanie urządzeń wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów – wyniesione przejście dla pieszych,
  • wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia,
  • budowę oraz przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia dla pieszych,
  • przebudowę odwodnienia przejścia oraz jezdni,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Przejście dla pieszych przed realizacją inwestycji:

 

Przejście dla pieszych po zrealizowaniu inwestycji: