Gmina wejherowo

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – „Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych w Bolszewie”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – „Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych w Bolszewie”

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 01.09.2023 r. Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych w Bolszewie z siedzibą przy ul. Parkowej 17/4 w Bolszewie (84-239), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Promowanie kultury romskiej w gminie Wejherowo”. Oferta została złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 571).
W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni. Wszelkie uwago dotyczące uproszczonej oferty należy kierować na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo, włącznie do dnia 08.09.2023 r. (piątek)