Category Archives: Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Wójt gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok.

Czytaj więcej

Dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XXI/273/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad, […]

Czytaj więcej

INFORMACJA O PRZEDTERMINOWYCH WYBORACH WÓJTA GMINY WEJHEROWO

  Przedterminowe wybory wójta gminy Wejherowo zostaną przeprowadzone w dniu 21 lutego 2021 r. (niedziela). Do dnia 11 stycznia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Słupsku przyjmował zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komitety, których zgłoszenia zostały przyjęte, do dnia 28 stycznia 2021 r. (do godz. 24.00), mają prawo zgłaszać Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie kandydatów na […]

Czytaj więcej

Autobus elektryczny będzie woził pasażerów również Gminy Wejherowo.

W poniedziałek, 11 stycznia 2021 r., kolejny raz rozpoczęliśmy testy elektrycznego autobusu – tym razem jest to Solaris Urbino 12 electric. Kolejne testy to kolejne działania w kierunku czystych, ekologicznych i zeroemisyjnych autobusów. Autobus będzie rozpoznawalny po numerze bocznym – #803. Dodatkowo wyróżnia się dosyć ciekawym malowaniem zewnętrznym – niebiesko, zielono, białym. Elektrycznym Solarisem przejechać się […]

Czytaj więcej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2021 ROKU

W związku z trwającym stanem epidemii, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37. Rejestrujący porady będą się kierowali zasadą rejonizacji. Porada zostanie udzielona NIEZWŁOCZNIE w ciągu […]

Czytaj więcej

Kto zaśmieca piękne Bolszewo?

Na prośby mieszkańców, podpisano umowy z operatorami pojemników na odzież używaną. System kar powoduje, że umowy działają, co do zasady dobrze.  Pojemniki rzadko są przepełnione, a wokół nich utrzymywany jest względny porządek.Pojemniki na gruntach gminnych zlokalizowane są w Sopieszynie, Bolszewie, Nowym Dworze Wejherowskim, Zbychowie oraz Warszkowie, tak aby w każdym rejonie Gminy Wejherowo można było […]

Czytaj więcej

Inwestycja wodociągowa w Gościcinie

Informujemy, że w 2020r. na zlecenie Gminy Wejherowo sporządzony został projekt budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Bursztynowej, Koralowej i Granitowej w Gościcinie. Koszt projektu wyniósł 17,2 tys. zł. Gmina uzgodniła z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z Gdyni, że inwestycja ta zostanie zrealizowana przez PEWIK w ramach planu wieloletniego na lata 2020-2022. Zgodnie z ustaleniami, […]

Czytaj więcej

przekazanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W dniach 29 i 30 grudnia odbyło się uroczyste ślubowanie oraz przekazanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Akty wręczył pełniący funkcję Wójta Gminy Wejherowo Mikołaj Bazyli Ochman. Akty mianowani wręczono czterem nauczycielkom ze szkół z terenu Gminy Wejherowo. Serdecznie gratulujemy pani Marcie Drapczuk, Anecie Wenta, Magdalenie Walczak oraz pani Beacie Wójcik-Pisemskiej i życzymy […]

Czytaj więcej

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Orlu

Jako efekt wieloletniej, ugruntowanej współpracy Gminy Wejherowo z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, w ostatnim na terenie Gminy Wejherowo zrealizowano zadania inwestycyjne obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w Górze oraz Orlu, w zakresie określonym roboczo jako etapy I-III. Łącznie powstało ponad 23 kilometry sieci. Zainteresowani mieszkańcy mogą już realizować przyłączenia swoich posesji. Tak jak już […]

Czytaj więcej

Trwa rozbudowa ujęcia wody w Pętkowicach

W listopadzie 2020r. rozpoczęły się prace związane z rozbudową ujęcia wody w Pętkowicach. Ujęcie to zaopatruje mieszkańców Pętkowic oraz dużej części Gowina, łącznie około 2000 osób. W ramach inwestycji przewidziano budowę zbiornika na wodę oraz zestawu trzech pomp drugiego stopnia. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Wejherowo dla polepszenia parametrów dostawy wody dla racjonalnego wykorzystania zasobów […]

Czytaj więcej

Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę ulicy Jana Pawła II w Gościcinie

Dnia 28 grudnia 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych – firmą Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą w Lini, a Gminą Wejherowo na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 129167G (ul. Jana Pawła II) w Gościcinie – etap II”. Zadanie stanowi kontynuację etapu I zrealizowanego w 2018 roku. W ramach inwestycji […]

Czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę ulicy Cylkowskiego w Bolszewie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Dnia 22 grudnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 129161G – ul. Lucjana Cylkowskiego w Bolszewie”. Zadanie stanowi kontynuację etapu I zrealizowanego w 2019 roku. W ramach inwestycji przebudowane […]

Czytaj więcej