Gmina wejherowo

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – Stowarzyszenie „Nasze Bolszewo”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – Stowarzyszenie „Nasze Bolszewo”

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 18.08.2023 r. Stowarzyszenie „Nasze Bolszewo” z siedzibą przy ul. Leśnej 21a w Bolszewie (84-239), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Kajakiem przez wsie pięknych Kaszub”. Oferta została złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 571).W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni. Wszelkie uwago dotyczące uproszczonej oferty należy kierować na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo, włącznie do dnia 25.08.2023 r. (piątek)

 

NB strona 1