Gmina wejherowo

Aktualności

Nadanie imienia przedszkolu w Bolszewie

Przedszkole w Bolszewie, które od 2019 roku ma siedzibę przy ulicy Leśnej,  oficjalnie zyskało nową nazwę- Przedszkole Leśne. Dotychczas funkcjonowało bez nazwy, jednakże odpowiednia uchwała Rady Gminy została przyjęta już w maju 2022 roku. Nowa nazwa nawiązuje nie tylko do lokalizacji, ale także do programu realizowanego w placówce, która angażuje się i organizuje liczne akcje ekologiczne i związane z edukacją przyrodniczą.

Uroczyste nadanie imienia odbyło się w dniu 15. czerwca. W uroczystości uczestniczyli wójt Przemysław Kiedrowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Wejherowo- Edmund Bianga, członkowie komisji oświaty, zdrowia i spraw społecznych Rady Gminy Wejherowo- Roman Stanisławczyk, Grażyna Baran, Maciej Szczygieł, proboszczowie okolicznych parafii- Stanisław Bach i Łukasz Porąbka, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele rady rodziców i grona pedagogicznego.

Po przywitaniu gości przez panią dyrektor Lucynę Wentę, nastąpiło odczytanie przez wiceprzewodniczącego rady Gminy uchwały nadającej imię placówce. Dokonano także odsłonięcia tablicy z nową nazwą: “Przedszkole Leśne w Bolszewie”.  Głos zabrali wójt Przemysław Kiedrowski oraz przewodniczący komisji oświaty, zdrowia i spraw społecznych- Roman Stanisławczyk, którzy podkreślali szczególną rolę przedszkola w kształtowaniu postaw dzieci i przygotowania do edukacji na dalszych etapach. Zgodnie stwierdzili, że zaangażowanie całego personelu przedszkola zasługuje na najwyższe uznanie, za co dziękowali i złożyli gratulacje na ręce dyrektor.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.