Gmina wejherowo

Budowa drogi gminnej (ul. Strażacka) w miejscowości Bolszewo

Budowa drogi gminnej (ul. Strażacka) w miejscowości Bolszewo

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej (ul. Strażacka) w miejscowości Bolszewo

Całkowita wartość inwestycji: 4 083 986,15 zł

Kwota dofinansowania: 2 041 993,00 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych, jak również zwiększenie dostępności komunikacyjnej.

Zadanie jest ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej poprzez:

  • przebudowę jezdni na odcinku o długości 717 m, w tym zmianę nawierzchni,
  • budowę chodnika po obu stronach jezdni,
  • budowę wyniesionych skrzyżowań oraz przejść dla pieszych,
  • przebudowę oraz budowę oświetlenia drogowego na całej długości inwestycji wraz z wykonaniem dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej.

Stan dróg przed realizacją inwestycji:

Stan dróg po realizacji: