Gmina wejherowo

Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich z Gościcina na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich z Gościcina na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 05.02.2024 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Gościcinie z siedzibą przy ul. Osiedlowej 5A w Gościcinie (84-241), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Piknik sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka”. Oferta została złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2023 r. poz. 571).

W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni. Wszelkie uwago dotyczące uproszczonej oferty należy kierować na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo, włącznie do dnia 16.02.2024 r. (piątek)