Gmina wejherowo

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129011G (ul. Leśna) w Bolszewie

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129011G (ul. Leśna) w Bolszewie

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO:

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

W dniu 16 listopada 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem, a Wójtem Gminy Wejherowo Przemysławem Kiedrowskim o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. “Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129011G (ul. Leśna) w Bolszewie”.

Inwestycja zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych poprzez:

  • wykonanie urządzeń wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów – wyniesiona tarcza skrzyżowania,
  • wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia,
  • wykonanie płytek ostrzegawczych i prowadzących przed przejściem dla pieszych w celu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi,
  • wykonanie systemu prowadzenia dla osób z ograniczoną percepcją wzrokową poprzez zastosowanie kombinacji faktur ostrzegawczych i prowadzących,
  • budowę oraz przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia dla pieszych,
  • przebudowę odwodnienia,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • ograniczenie prędkości do 30 km/h przed wjazdem na wyniesioną tarczę skrzyżowania.

Planowana wartość całego zadania opiewa na kwotę 481 292,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200 000,00 zł.