Gmina wejherowo

Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich z Gowina na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich z Gowina na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 17.05.2024 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Gowinie z siedzibą przy ul. Wichrowe Wzgórza 19B w Gowinie (84-215), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Z kijkami przez świat”. Oferta została złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2023 r. poz. 571).
W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni. Wszelkie uwagi dotyczące uproszczonej oferty należy kierować na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo, włącznie do dnia 31.05.2024 r. (piątek)

SKM_C250i_G24052212360