Category Archives: Bez kategorii

PODPISANIE UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dnia  8 lipca 2021 r. pomiędzy Gminą Wejherowo, a Gminnym Klubem Piłkarskim Barca Bolszewo  została zawarta umowa dotacyjna na realizację  zadania publicznego z zakresu sportu  pod nazwą: „Wsparcie i upowszechnianie działań z zakresu szkolenia seniorów oraz udział w B – klasie PZPN w sezonie 2021/2022″. Wsparcie finansowe ułatwi  drużynie start w rozgrywkach i zostanie przeznaczone  między innymi na  zakup sprzętu sportowego, strojów […]

Czytaj więcej

Powitanie nowego samochodu strażackiego w OSP Orle

W środę 7 lipca 2021 r. strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała nowy samochód strażacki. Strażacy oraz mieszkańcy przywitali nowy samochód w wielkim stylu, było głośno ! Samochód został zakupiony ze środków Gminy Wejherowo w kwocie 40 tys zł oraz ze środków pozyskanych z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 30 tys zł. Łączny koszt samochodu to […]

Czytaj więcej

Kolędowanie w szkole w Bolszewie

Co roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie organizowany był uroczysty wieczór kolęd. Spotykali się na wspólnym kolędowaniu uczniowie kl. I-III razem ze swoimi rodzicami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi m.in. przedstawicielami Gminy, Koła Gospodyń Wiejskich, podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie. Spotkania te pozwalały zatrzymać się w pędzie przedświątecznych przygotowań i wprowadzały nas […]

Czytaj więcej

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wejherowo

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył z dniem 22 grudnia 2020 r. Pana Mikołaja Bazylego Ochmana do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wejherowo, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta na podstawie art.28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Wręczenia […]

Czytaj więcej

Dezynfekcja w szkołach Gminy Wejherowo

Wykorzystując nieobecność dzieci w szkołach, we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy  tj : w Szkole Podstawowej w Gościcinie, Szkole Podstawowej w Bolszewie, Szkole Podstawowej w Orlu, Szkole Podstawowej w Gowinie, Szkole Podstawowej w Górze, Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim oraz  Przedszkolu w Bolszewie przeprowadzono dezynfekcję i neutralizację wirusów metodą zamgławiania pomieszczeń.  

Czytaj więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490; z 2020 r. poz. 1698) Wójt Gminy Wejherowo informuje o wynikach publicznych pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w […]

Czytaj więcej

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór na poniższe stanowiska: 1) Zastępcy Kierownika w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w UG Wejherowo 2) wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i elektrycznych w UG Wejherowo. Po szczegółowe informacje zapraszamy na BIP do zakładki OFERTY PRACA/ Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze : https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/6189  

Czytaj więcej

PEWIK GDYNIA, OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 od dnia 2 listopada do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów w Biurze Obsługi Klienta w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21. Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej oraz elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK. Równocześnie informujemy, że do odwołania zawieszone zostały […]

Czytaj więcej

Gmina Wejherowo zyskuje lepsze drogi

W połowie października jak i pod koniec miały miejsce odbiory ulic w naszej gminie. Ulice te przez ostatni czas były utwardzane płytami IOMB. Zakończone inwestycje to: Odcinek ulicy Głogowej w Orlu, utwardzenie na długości 25 m i szer. 5 m, kwota inwestycji 12 875,00 zł Odcinek ulicy Bukowej w Warszkowie, utwardzenie na długości 30m i […]

Czytaj więcej