Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w dniach od 07.07.2022 r. do 28.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 16:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Wejherowo, natomiast uwagi można będzie składać do dnia 11.08.2022 r.

obwieszczenie o ponownym wyłożeniu - Gowino V