Category Archives: Aktualności – Sport

Aktualności Sportowe. 

Otwarty konkurs ofert

Wójt gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. Konkurs dla organizacji na rok 2021 (2)

Czytaj więcej