Gmina wejherowo

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

 

Gmina Wejherowo bierze udział w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2023 r.  (3 semestry) w partnerstwie z następującymi podmiotami: gmina miasta Reda, miasta Puck, gmina Puck, Mikołajki Pomorskie, samorząd województwa pomorskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi oraz Yacht Club Rewa.

Skierowany jest on łącznie do 2448 uczniów i 28 nauczycieli szkół podstawowych województwa pomorskiego. Jego celem jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia w 14 szkołach podstawowych. Na terenie gminy Wejherowo projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej im. H. Sucharskiego w Gościcinie. Docelowo skorzysta z niego 192 uczniów.

W ramach wsparcia uczniów przez okres 3 semestrów prowadzonych będzie wiele działań, w tym:

  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu tj. kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, warsztaty morskie warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego,
  • zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu,
  • praktyczne zajęcia żeglarskie,
  • jednodniowe wyjazdy edukacyjne do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską,
  • 2 pikniki Naukowo-Żeglarskie;
  • wsparcie nauczycieli – przygotowanie do pracy metodą projektów, przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich, inne formy wsparcia nauczycieli tj.: włączanie cyfrowe – wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej, efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej, kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIAŁY REKRUTACYJNE:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnika projektu

Zakres danych osobowych uczestnika projektu

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie 2 uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika po zakończeniu projektu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

29 września Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski podpisał Umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”.
W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. praktycznych zajęć żeglarskich, jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską oraz pikników naukowo-żeglarskich. Z terenu naszej gminy do udziału w projekcie zgłosiła się Szkoła Podstawowa w Gościcinie. Wartość zadania opiewa na kwotę 47 500,00, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 47 300,00 zł.