Gmina wejherowo

Aktualności

Dzieci ratują płazy

Wiosną tego roku, po raz czwarty, podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono akcję ratowania płazów w miejscowości Łężyce, tak oby nie ginęły pod kołami pojazdów. Do akcji włączyli się wolontariusze, a także Sołtys Aleksandra Wołodin oraz Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna “Kaszubia”.

Wbrew pozorom nie jest to prosta sprawa. Wpierw należy otrzymać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, zamontować specjalne płotki naprowadzające oraz wiaderka, do których łapane są płazy. Płazy przenoszone są następnie do zbiornika wodnego. Jest to wyczerpujące zadanie ponieważ opróżnianie wiaderek prowadzone jest 3 x dziennie. W tym roku uratowano aż 1463 sztuk płazów!, w tym ok. 1000 ropuch szarych i ok. 463 żab trawnych i moczarowych.

Z tego też względu, Wójt Gminy Wejherowo ufundował nagrody wolontariuszom: Piotrusiowi Juchniewiczowi oraz Roksanie i Oliwierowi Grzelka. Nagrody w imieniu Wójta wręczyli pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo w obecności Dyrekcji i pracowników szkół, do których uczęszczają młodzi ekolodzy.