Gmina wejherowo

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 10.03.2023 r. Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio z siedzibą przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12 w Pucku (84-100), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod tytułem: „Świadczenie opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców gminy Wejherowo”. Oferta została złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni. Wszelkie uwago dotyczące uproszczonej oferty należy kierować na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo, włącznie do dnia 24.03.2023 r. (piątek)

Hospicjum 1
Hospicjum 2
Hospicjum 3