Gmina wejherowo

przekazanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W dniach 29 i 30 grudnia odbyło się uroczyste ślubowanie oraz przekazanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Akty wręczył pełniący funkcję Wójta Gminy Wejherowo Mikołaj Bazyli Ochman. Akty mianowani wręczono czterem nauczycielkom ze szkół z terenu Gminy Wejherowo. Serdecznie gratulujemy pani Marcie Drapczuk, Anecie Wenta, Magdalenie Walczak oraz pani Beacie Wójcik-Pisemskiej i życzymy […]

Czytaj więcej

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Orlu

Jako efekt wieloletniej, ugruntowanej współpracy Gminy Wejherowo z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, w ostatnim na terenie Gminy Wejherowo zrealizowano zadania inwestycyjne obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w Górze oraz Orlu, w zakresie określonym roboczo jako etapy I-III. Łącznie powstało ponad 23 kilometry sieci. Zainteresowani mieszkańcy mogą już realizować przyłączenia swoich posesji. Tak jak już […]

Czytaj więcej

Trwa rozbudowa ujęcia wody w Pętkowicach

W listopadzie 2020r. rozpoczęły się prace związane z rozbudową ujęcia wody w Pętkowicach. Ujęcie to zaopatruje mieszkańców Pętkowic oraz dużej części Gowina, łącznie około 2000 osób. W ramach inwestycji przewidziano budowę zbiornika na wodę oraz zestawu trzech pomp drugiego stopnia. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Wejherowo dla polepszenia parametrów dostawy wody dla racjonalnego wykorzystania zasobów […]

Czytaj więcej

Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę ulicy Jana Pawła II w Gościcinie

Dnia 28 grudnia 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych – firmą Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą w Lini, a Gminą Wejherowo na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 129167G (ul. Jana Pawła II) w Gościcinie – etap II”. Zadanie stanowi kontynuację etapu I zrealizowanego w 2018 roku. W ramach inwestycji […]

Czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę ulicy Cylkowskiego w Bolszewie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Dnia 22 grudnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 129161G – ul. Lucjana Cylkowskiego w Bolszewie”. Zadanie stanowi kontynuację etapu I zrealizowanego w 2019 roku. W ramach inwestycji przebudowane […]

Czytaj więcej

Kolędowanie w szkole w Bolszewie

Co roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie organizowany był uroczysty wieczór kolęd. Spotykali się na wspólnym kolędowaniu uczniowie kl. I-III razem ze swoimi rodzicami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi m.in. przedstawicielami Gminy, Koła Gospodyń Wiejskich, podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie. Spotkania te pozwalały zatrzymać się w pędzie przedświątecznych przygotowań i wprowadzały nas […]

Czytaj więcej

STOP POWODZI

“Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje potrwają od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. W tym czasie zaplanowano 28 spotkań konsultacyjnych w całej Polsce. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu. Szczegółowe informacje na […]

Czytaj więcej

W Gowino ul. Grubby, Jałowcowa, oraz Oś. Zaciszne zalesie NASTĄPI WSTRZYMANIE DOSTAWY WODY W DNIU 29.12.2020 OD GODZ.08.00 DO-14.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowo-eksploatacyjnymi W Gowino ul. Grubby, Jałowcowa, oraz Oś. Zaciszne zalesie NASTĄPI WSTRZYMANIE DOSTAWY WODY W DNIU 29.12.2020 OD GODZ.08.00 DO-14.00 W przypadku wystąpienia zabrudzenia wody po zakończeniu prac zgłoszenia prosimy kierować do Dyspozytorni Systemu Wod-Kan teł. 994 Przepraszamy naszych […]

Czytaj więcej

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wejherowo

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył z dniem 22 grudnia 2020 r. Pana Mikołaja Bazylego Ochmana do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wejherowo, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta na podstawie art.28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Wręczenia […]

Czytaj więcej

W dniach od 19 grudnia 2020r. do 9 stycznia 2021r. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO  Informujemy, że z uwagi na przypadające dni wolne od pracy tj.: 25 grudnia 2020r. (BOŻE NARODZENIE) – piątek 1 stycznia 2021r. (NOWY ROK) – piątek 6 stycznia 2021r. (TRZECH KRÓLI) – środa w dniach od 19 grudnia 2020r. do 9 stycznia 2021r. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia […]

Czytaj więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU “CHOINKA OD GMINY”

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie, za to, że każda nadesłana kolęda nie była tylko kolędą ale także małym ” przedstawieniem”. Dziękujemy za wkład pracy, za wystrój i ubiór świąteczny. Jednym  zdaniem – dziękujemy za magię Świąt, którą do nas przesłaliście. Otrzymaliśmy sporo pięknie przygotowanych kolęd i utworów Świątecznych. Chętnych było więcej niż 20 […]

Czytaj więcej

OSP Orle otrzymało samochód ratowniczy

W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA5/37 Mercedes Atego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Orle. Na uroczystości w przekazaniu samochodu uczestniczyli: Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP – starszy brygadier Piotr Socha, Starosta Wejherowski – Pani Gabrieli Lisius, Komendant Powiatowy PSP – starszy brygadier Jack Niewęgłowski, […]

Czytaj więcej

Projekt “Pływam”

Dobiegła końca kolejna edycja projektu „Pływam”, który  realizowany był od września 2020 roku  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Adresatami byli chętni uczniowie z klas IV-VII, którzy zostali objęci programem nauki i doskonalenia pływania organizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego, a zarazem instruktorów pływania. Lekcje odbywały się na krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie, ul. […]

Czytaj więcej

Prace porządkowe

W dniu 04.12.2020r. pracownicy “Kaszubi” oczyszczali rowy odprowadzające wodę z nagromadzonych liści w miejscowościach Łężyce i Sopieszyno. Wczoraj prace przeniosły się do Gniewowa, zaczęto wycinkę krzaków i odrostów przy pniach drzew w pasie ul. Wejhera w Gniewowie.  

Czytaj więcej