Author Archives: Joanna Wnuk

konkurs fotograficzny pt. “Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  zaprasza uczniów z terenu działania Związku do udziału w konkursie fotograficznym pt. „BŁĘKITNO – ZIELONA INFRASTRUKTURA W MOIM MIEŚCIE”. Co roku konkurs fotograficzny cieszy się dużą popularnością, dlatego, aby jak najwięcej osób mogło wziąć w nim udział, termin przyjmowania fotografii w roku szkolnym 2020/2021 został przedłużony! Nowe terminy: ·         Zgłoszenie udziału w konkursie: do 15 KWIETNIA 2021(wysłanie formularza za pośrednictwem szkoły do biura KZG) ·         Dostarczenie prac do biura Związku: do 30 KWIETNIA 2021 (mailowo na adres dos@kzg.pl) ·         Ocena komisji: do 7 MAJA 2021 ·         Publikacja wyników na stronie Związku: do 15 MAJA 2021 Fotografie powinny pokazywać przykłady błękitno-zielonej infrastruktury  na terenach zurbanizowanych, np. tereny zielone w mieście, łąki kwietne, zielone dachy/fasady, powierzchnie przepuszczalne dla wody, różne formy małej i dużej retencji wód. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz książki i mapy krajoznawcze przekazane przez partnera konkursu – Trójmiejski Park Krajobrazowy. Szczegóły w załączonym regulaminie oraz na stronie: Aktualna […]

Czytaj więcej

Apel do mieszkańców Gminy Wejherowo, przedsiębiorców, właścicieli hal wielkopowierzchniowych i szkół

W  związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe, szkoły czy magazyny.

Czytaj więcej

ZMIANA TERMINU PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW WÓJTA GMINY WEJHEROWO

PRZYPOMINAMY IŻ:   Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Wejherowo do dnia 2 kwietnia 2021 r.  Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, […]

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert

Wójt gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. Konkurs dla organizacji na rok 2021 (2)

Czytaj więcej

Przedszkole w Bolszewie świętuje

W związku z pandemią wirusa Covid – 19 ucierpiało wiele sfer życia zarówno społecznego, jak i kulturalnego. Pomimo to, w Przedszkolu w Bolszewie przy ulicy Leśnej 35, dzieci z wszystkich grup przygotowały uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Babci i Dziadka. Z uwagi na warunki reżimu sanitarnego panujące w placówce, wspomniane przedstawienia odbyły […]

Czytaj więcej

UWAGA ODBIORCY WODY W KĄPINIE!

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się okres kwartalnego rozliczenia należności za dostawę wody z Gminą oraz – zgodnie z przyjętym trybem – rozliczenia należności za odprowadzanie ścieków z PEWIK Gdynia. W związku ze stanem epidemii, nadal nie jest możliwe dokonanie odczytów wodomierzy przez osobę zatrudnioną przez Urząd Gminy. W związku z powyższym prosimy o odczytanie i […]

Czytaj więcej

Dalsza rozbudowa sieci wodociągowych w Gościcinie i Bolszewie

  Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Gdyni zaakceptowało wniosek Gminy Wejherowo o włączenie do planów inwestycyjnych Spółki kolejnych zadań inwestycyjnych na terenie Gościcina i Bolszewa. W 2020r. Gmina zaprojektowała następujące zadania: – rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolszewo w rejonie ul. Poprzecznej i Rzeźnickiej. – rozbudowa sieci wodociągowej w Gościcinie w […]

Czytaj więcej

Kanalizacja sanitarna na ulicy Kochanowskiej w Gościcinie

W październiku 2020r. Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo – droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km”. Gmina Wejherowo, w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, wykonała w IV kwartale […]

Czytaj więcej