Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowanie na przebudowę ulicy Cylkowskiego w Bolszewie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dnia 22 grudnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 129161G – ul. Lucjana Cylkowskiego w Bolszewie”. Zadanie stanowi kontynuację etapu I zrealizowanego w 2019 roku. W ramach inwestycji przebudowane zostaną dwa odcinki ulicy Cylkowskiego o łącznej długości 480 m:

– Odcinek I – od skrzyżowania z ulicą Grabową do skrzyżowania z ulicą Harcerską,

– Odcinek II – od skrzyżowania z ulicą Bukową do skrzyżowania z ulicą Zamostną.

Zaprojektowano nową konstrukcję jezdni, wzdłuż której po obu stronach wykonany zostanie chodnik. Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa kanalizacji deszczowej oraz miejsc postojowych. Planowana wartość całego zadania opiewa na kwotę 2 137 289,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi 1 168 060,00 zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do września 2021 roku.