Gmina wejherowo

Aktualności

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Orlu

Jako efekt wieloletniej, ugruntowanej współpracy Gminy Wejherowo z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, w ostatnim na terenie Gminy Wejherowo zrealizowano zadania inwestycyjne obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w Górze oraz Orlu, w zakresie określonym roboczo jako etapy I-III. Łącznie powstało ponad 23 kilometry sieci.
Zainteresowani mieszkańcy mogą już realizować przyłączenia swoich posesji. Tak jak już informowaliśmy, wszelkie formalności związane z podłączeniem należy załatwiać w Biurze Obsługi Klienta PEWIK  Gdynia. Po zakończeniu procedury przyłączenia zainteresowani mogą skorzystać z dotacji na inwestycję proekologiczną z budżetu Gminy Wejherowo.
Jednak to jeszcze nie koniec rozwoju sieci kanalizacyjnej w Orlu. Z satysfakcją informujemy, że Przedsiębiorstwo PEWIK przychyliło się do wniosku Gminy Wejherowo i na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej na zlecenie Gminy w latach 2016-2018, podjęło się realizacji IV etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Orlu. Obecnie trwa procedura przetargowa. Przewiduje się, że jeżeli postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte pomyślnie, realizacja prac rozpocznie się wiosną 2021 roku.

remont kanalizy Orle