Author Archives: Kamil Kamiński

PSZOK w Wejherowie jest dostępny dla mieszkańców Gminy Wejherowo !

Szanowni Mieszkańcy! Mieszkańcy Gminy Wejherowo  mają możliwość korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) również w Eko Fabryce w Wejherowie – wjazd od ul. Ekologicznej 7. Aktualne godziny otwarcia dostępne na stronie eko farbryki. UWAGA: Przy pozostawieniu odpadów konieczne jest złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu w Gminie Wejherowo i pochodzeniu odpadów oraz […]

Czytaj więcej

Profilaktyka Jodowa

Szanowni mieszkańcy Gminy Wejherowo, Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy, w zależności od miejsca zameldowania. Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat. Uruchomienie działań związanych ze zdarzeniem radiacyjnym nastąpi na podstawie zarządzenia wydanego przez Wojewodę Pomorskiego w […]

Czytaj więcej

Strategia Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030 – Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057), uchwałą Nr IX/97/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wejherowo oraz uchwałą Nr XXVI/344/2021 Rady Gminy […]

Czytaj więcej

MOBILNY PUNKT SPISOWY W GNIEWOWIE

  MOBILNY PUNKT SPISOWY W GNIEWOWIE   Wójt Gminy Wejherowo, informuje, że w GNIEWOWIE powstanie Mobilny Punkt Spisowy: Miejscowość Data i godzina otwarcia punktu Miejsce Gniewowo 21 września 2021 (wtorek) 16:30 – 18:00   świetlica Punkt przeznaczony jest dla osób, które nie mają dostępu do Internetu, albo nie potrafią się same spisać, bądź nie chcą […]

Czytaj więcej

SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ ZBLIŻA SIĘ KU KOŃCOWI

Spis powszechny trwa do 30 września, zatem pozostało niewiele czasu na dokonanie samospisu. Zebrane w Spisie Powszechnym informacje służą do planowania i podejmowania działań dotyczących przyszłości naszych rodzin, edukacji, opieki zdrowotnej, nawet infrastruktury transportowej. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. www.spis.gov.pl Rachmistrz będzie […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wejherowo na lata 2021-2036

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z […]

Czytaj więcej

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE WEJHEROWO w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2022

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE SPOTKAŃ TERMIN Reszki świetlica 14.09.2021 g. 18:00 Zbychowo świetlica 21.09.2021 g. 18:00 Bieszkowice BiCK 09.09.2021 g. 18:00 Nowy Dwór Wejherowski szkoła podstawowa 10.09.2021 g. 18:00 Ustarbowo świetlica 13.09.2021 g. 18:00 Sopieszyno boisko (ul. Wejherowska) 02.09.2021 g. 18.00 Warszkowo świetlica 24.09.2021 g. 18:00 Kniewo świetlica 27.09.2021 g. 18:00 Orle szkoła podstawowa 07.09.2021 g. 18:00 […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV – obręb Bolszewo

    RGPN.6733.10.2021.AG                                             Wejherowo, dnia 24 sierpnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie: –   art. 36 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia […]

Czytaj więcej

Przyznano Nagrody Wójta Gminy Wejherowo

Przyznano Nagrody Wójta Gminy Wejherowo w kategorii sport, kultura i nauka. Osoby nagrodzone prosimy o przesłanie nr konta na adres oswiata1.ug@wp.pl. | Termin i miejsce  wręczania nagród będzie podany także na stronie Urzędu Gminy Wejherowo. Lp. Imię Nazwisko Adres 1. Armstrong Dominik Orle 2. Bach Jakub Bolszewo 3. Białk Julianna Bolszewo 4. Bielska Oliwia Orle […]

Czytaj więcej

INFORMACJA dla uczniów – mieszkańców Łężyc uczęszczających do szkół podstawowych w Rumi

W dniach 25-31 sierpnia  2021 roku oraz 01-04 września 2021  roku bilety miesięczne  będzie można doładowywać bezgotówkowo w Punktach Sprzedaży Biletów Elektronicznych. W przypadku braku możliwości doładowania biletu w podanym terminie. Punkty Sprzedaży Biletów Elektronicznych za każdy bilet doładowany po dniu 04 września będą pobierały gotówkę i wystawiały faktury. W takim przypadku fakturę wystawioną na […]

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30.08.2021 r. do 30.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w gminie Wejherowo. Z w/w projektem będzie można się zapoznać również w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce “Projekty wyłożonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021 r”. W […]

Czytaj więcej

Zachęcamy do udziału w DODATKOWYM konkursie dotacyjnym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021 w powiecie wejherowskim!

www.dlawas.org Zachęcamy do udziału w DODATKOWYM konkursie dotacyjnym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021 w powiecie wejherowskim! Informujemy, że pojawiła się szansa wzięcia udziału w „dogrywce” AKUMULATORA SPOŁECZNEGO. W naszej puli zostało jeszcze sporo pieniędzy do rozdysponowania! Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? Wiesz […]

Czytaj więcej

Nabor uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów NSP 2021

Dnia 16 sierpnia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486, z 2021 r. poz. 615) – zwanym dalej NSP 2021 Pan Przemysław Kiedrowski– Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Wejherowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów […]

Czytaj więcej