Author Archives: Jarosław Domarus

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wejherowo

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył z dniem 22 grudnia 2020 r. Pana Mikołaja Bazylego Ochmana do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wejherowo, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta na podstawie art.28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Wręczenia […]

Czytaj więcej