Gmina wejherowo

Aktualności

Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę ulicy Jana Pawła II w Gościcinie

flaga Polski i godło

Dnia 28 grudnia 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych – firmą Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą w Lini, a Gminą Wejherowo na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 129167G (ul. Jana Pawła II) w Gościcinie – etap II”.
Zadanie stanowi kontynuację etapu I zrealizowanego w 2018 roku. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie odcinek ulicy Jana Pawła II o długości 520 m od skrzyżowania z ulicą Uroczą do ulicy Drzewiarza. Budowa obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego żelbetowego obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi gminnej oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej.
Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 2 501 171,97 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: listopad 2021 r.

popsuta nawierzchnia drogi Jana Pawła II w Gościcinie