Gmina wejherowo

Aktualności

Projekt “Pływam”

Dobiegła końca kolejna edycja projektu „Pływam”, który  realizowany był od września 2020 roku  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Adresatami byli chętni uczniowie z klas IV-VII, którzy zostali objęci programem nauki i doskonalenia pływania organizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego, a zarazem instruktorów pływania. Lekcje odbywały się na krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie, ul. Nanicka 22. Uczestników projektu podzielono na dwie  grupy: początkującą i zaawansowaną. Zajęcia odbywały się w czwartki i piątki w godzinach popołudniowych od 16.00 do 16.50. W projekcie wzięło udział 30 uczniów, którzy atrakcyjnie i aktywnie spędzili wolny czas, rozwinęli umiejętności pływackie i nauczyli się zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. Zajęcia sfinansowane zostały przez Gminę Wejherowo, której głównym założeniem było wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni.

pływalnia w Bolszewie, nauka pływania