Category Archives: Komunikaty

OBWIESZCZENIE na wniosek złożony w dniu 05.10.2020 r. przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4 w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo

RGP.6733.10.2020.AG Wejherowo, dnia 8 października 2020 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie: – art. 36 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.[1]) – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 […]

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE na wniosek złożony w dniu 02.10.2020 r. przez Energa Operator S.A., działająca przez pełnomocnika Pana Michała Nikielskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na terenie działek: nr 419/20, 397, 408/5 w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo

RGP.6733.9.2020.AG Wejherowo, dnia 7 października 2020 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie: – art. 36 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.[1]) – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 […]

Czytaj więcej

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kąpinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo.

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH Wójt Gminy Wejherowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kąpinie, oznaczonych ewidencyjnie: […]

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności Szanowni Państwo, informujemy, że Wójt Gminy Wejherowo, wyznaczył Koordynatora  oraz Zespół  ds. dostępności w Urzędzie Gminy Wejherowo. Funkcję tę będzie pełnić Pan Ireneusz Foltyn. Do zadań Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w szczególności należy: 1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług, 2) przygotowanie […]

Czytaj więcej