Gmina wejherowo

KWARANTANNA – NZOZ BUKOWA

W związku z ujawnieniem się w dniu 28.03.2020 r. pozytywnego wyniku testu na koronawirusa u personelu medycznego NZOZ BUKOWA, na wniosek sanepidu cały personel został poddany kwarantannie. W budynku przychodni zostanie przeprowadzona dezynfekcja i na czas kwarantanny zamknięto przychodnię. Pacjenci, którzy pozostawili zapotrzebowanie na leki zostaną powiadomieni telefonicznie o kodzie, aby móc je zrealizować. W […]

Czytaj więcej

DYSKUSJA PUBLICZNA ONLINE – DOTYCZY KĄPINA

W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczeniem przemieszczania się oraz całkowitym zakazem zgromadzeń Wójt Gminy Wejherowo informuje, że zaplanowana na dzień 31 marca 2020 r. o godz. 14:00 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, […]

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do: –   art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256), – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o  planowaniu                                          i zagospodarowaniu […]

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

Na podstawie: –   art. 36 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 […]

Czytaj więcej

Ograniczenia w pracy PSZOK w Łężycach

Dalsze ograniczenia w pracy PSZOK w Łężycach Zarząd Spółki EkoDolina w Łężycach informuje, że od dnia 18 marca br. do odwołania zaprzestaje się przyjmowania odpadów od mieszkańców miasta Gdynia, Reda oraz gminy Wejherowo w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mimo prośby o ograniczenie kontaktów w związku z występowaniem koronawirusa wystosowanej przez Spółkę w […]

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od 11 marca 2020 do odwołania nie przyjmuje interesantów oraz nie prowadzi indywidualnych konsultacji. Wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, wszelką inną korespondencję prosimy kierować drogą pocztową i elektroniczną. Prosimy o korzystanie z infolinii WFOŚiGW w Gdańsku oraz usług elektronicznych: […]

Czytaj więcej

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów

Urząd Gminy Wejherowo, uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1760 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo […]

Czytaj więcej

Odpowiedzi w sprawie worków BIO

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie dodatkowych woreczków do zbierania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, poniżej przedstawiamy informacje i odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości mieszkańców. Po co są te woreczki? Gmina Wejherowo, dla ułatwienia mieszkańcom zorganizowania zbiórki odpadów ulegających biodegradacji  – pochodzenia kuchennego zobowiązała wykonawcę usługi do dostarczenia każdemu gospodarstwu domowemu pakietu 150 szt. woreczków o […]

Czytaj więcej

Komunikat EKO DOLINA

UWAGA!!! COVID-19 Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszej firmie do minimum. W sprawach administracyjnych prosimy o kontakt mail i telefoniczny. Osoby fizyczne prosimy o ograniczenie do absolutnego minimum przywożenie odpadów. Prosimy również o dokonywanie płatności […]

Czytaj więcej

Komunikat PEWIK GDYNIA

Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 („koronawirusa”), mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Obsługi Klienta do minimum – jedynie w celu załatwienia spraw absolutnie niezbędnych. Do odwołania funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta zostało ograniczone do przyjmowania dokumentów i udzielania […]

Czytaj więcej

OGRANICZENIA PRACY W URZĘDZIE GMINY WEJHEROWO

OGRANICZENIA PRACY W URZĘDZIE GMINY WEJHEROWO  W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus), informujemy, że od 13 marca 2020 roku  od godziny 13:00 do odwołania Urząd Gminy Wejherowo zostaje zamknięty dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.     Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną lub w późniejszym terminie. telefonicznie – wykaz numerów telefonów w zakładce URZĄD GMINY/Pracownicy […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Na podstawie: –   art. 36 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 […]

Czytaj więcej