Gmina wejherowo

Komunikat dla Mieszkańców Gminy

Urząd Gminy informuje, że w najbliższych tygodniach właściciele nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo otrzymają informację w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami, obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.   Równocześnie osoby, które zawarły umowę na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków z Gminą Wejherowo  otrzymają nową umowę, dostosowaną do zmienionych przepisów. Listy z ww. dokumentami […]

Czytaj więcej

Krajowa Mapa Zagrożeń

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań […]

Czytaj więcej

Gminny Konkurs Historyczny rozstrzygnięty

Z okazji 85 rocznicy powstania Gminy Wejherowo przeprowadzono Gminny Konkurs Historyczny “Dzieje Gminy Wejherowo w latach 1934-2019. 85 rocznica powstania Gminy Wejherowo”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu. Uczniowie szkół podstawowych z klas VIII, szczególnie zainteresowani historią własnego regionu, brali udział w dwóch etapach: szkolnym organizowanym przez nauczycieli historii w danej […]

Czytaj więcej

Obchody Dnia Seniora w Orlu i Bolszewie

Obchody Dnia Seniora w gminie Wejherowo zainaugurowali seniorzy z Orla i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Bolszewa. Spotkania odbyły się 25 października. Najstarsi mieszkańcy Orla spotkali się przy wspólnym stole w gościnnych murach Szkoły Podstawowej. Biesiadowanie poprzedziła msza św. w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Orlu. Następnie na słodki poczęstunek zaprosili sołtys Jacek […]

Czytaj więcej

Zbiórka odpadów zielonych w listopadzie

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Informujemy, że w miesiącu: LISTOPAD zostanie przeprowadzona ostatnia w tym roku zbiórka odpadów zielonych bezpośrednio z przed posesji z nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo odpady zielone winny być gromadzone w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 110 l lub w specjalnie przystosowanych workach, […]

Czytaj więcej

Wywóz odpadów z uwagi na dni wolne

Informujemy, że z uwagi na przypadające dni wolne od pracy tj.: 1 LISTOPADA (Wszystkich Świętych)) 11 LISTOPADA (Święto Niepodległości) w dniach od 31 października do 15 listopada br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu Ponadto, zmianie może ulec organizacja pracy firm wywozowych w całym 44, 45 i 46 tygodniu br. wobec […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do: –   art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. [1]), – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października […]

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Informujemy, iż Wójt Gminy Wejherowo zarządza konsultacje projektu uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, w związku […]

Czytaj więcej

III edycja akcji “Nie pozwól pamięci zarastać trawą…Sprzątnij grób obok”

To III edycja ogólnopolskiej akcji, którą Muzeum Piaśnickie w Wejherowie zainaugurowało 24 października na starym, zabytkowym cmentarzu przy ul. 3 Maja w Wejherowie. Celem akcji “Nie pozwól pamięci zarastać trawą…Sprzątnij grób obok” jest zachęcenie jak największej liczby osób do tego, by przy okazji sprzątania, porządkowania grobów swoich bliskich, zwróciły baczną uwagę na zaniedbane, zarośnięte trawą groby obok i uprzątnęły […]

Czytaj więcej

Rzeźby upiększają naszą gminę

Za nami kolejne wydarzenie, którego pokłosiem są rzeźby, coraz liczniej pojawiające się na terenie całej naszej gminy. W dniach 11-15 września br. w Bieszkowicach, Gościcinie i Bolszewie odbywały się pokazy i warsztaty rzeźbiarskie w ramach VI Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego pod hasłem „Kaszuby w drewnie zaklęte”. Imprezie towarzyszyły występy zespołów regionalnych oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci. […]

Czytaj więcej

Cykliści zakończyli sezon w Gniewowie

W niedzielę 20 października grupa członków Bolszewskiego Klubu Rowerowego “Cyklista”, na zakończenie sezonu, odwiedziła sołectwo Gniewowo. Cykliści przyjechali do tej miejscowości na zaproszenie pani sołtys Justyny Klein-Melcer. Tradycyjnie, podobnie jak na wielu rajdach, nie zabrakło pieczonych kiełbasek oraz kawy z pyszną drożdżówką. Tym razem to właśnie rowerzyści z Bolszewa mogli jako pierwsi skorzystać z nowo […]

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów

95. urodziny obchodziła Pani Janina Wykowska z Bolszewa. Z tej okazji szacowną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z sołtysem Edmundem Biangą. Solenizantka otrzymała kwiaty, prezent oraz list gratulacyjny. Pani Janinie życzymy zdrowia oraz pogody ducha na każdy dzień.

Czytaj więcej

XI Sesja Rady Gminy Wejherowo

  16 października odbyła się XI Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się informacje Wójta z działalności międzysesyjnej, informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy oraz przedstawione przez Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztofa Sapiehę informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wejherowo w roku szkolnym 2018/2019. Ponadto przedmiotem Sesji było podjęcie uchwały […]

Czytaj więcej