Gmina wejherowo

Uwaga – Zamknięcie PSZOK w Kąpinie

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości przekazania odpadów selektywnie zebranych do Objazdowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie – baza firmy „AGORA” (zbiórka kontenerowa odpadów: plastik, metale i opakowania wielomateriałowe, makulatura, szkło, odpady zielone, opony). Powyższe podyktowane jest stale rosnącymi kosztami organizacji, prowadzenia i zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, ponoszonymi […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

w sprawie przystąpienia do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu lub zawarcie umów na zajęcie nieruchomości Obwieszczenie drogi <<POBIERZ>>

Czytaj więcej

Pożegnaliśmy Śp. Kazimierza Potrykusa

Z głębokim smutkiem i  żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Kazimierza Potrykusa wieloletniego radnego Gminy Wejherowo, laureata Statuetki Gryfa Kaszubskiego jednego z założycieli gminnej orkiestry dętej, współzałożyciela Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, oddanego społecznika  RODZINIE szczere wyrazy współczucia składają Wójt Gminy Wejherowo ze współpracownikami oraz Przewodniczący Rady Gminy i Rada Gminy Wejherowo   W uroczystościach  pogrzebowych w […]

Czytaj więcej

Wigilijne spotkanie Mieszkańców Gminy

Mieszkańcy Gminy Wejherowo spotkali się w piątkowy wieczór (20 grudnia) w ArtParku w Bolszewie, by wspólnie celebrować świąteczny czas. Na Wigilię zaprosili Wójt Gminy Wejherowo, Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wspólne spotkanie w wyjątkowej, świątecznej atmosferze było okazją do złożenia sobie życzeń, podzielenia się opłatkiem. Można było skosztować wigilijnych […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do: –   art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. [1]), – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z […]

Czytaj więcej

WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty za 2020 r. pozostanie niezmieniona i wyniesie 48 zł. Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 lub u inkasentów. Dopuszcza się możliwość wpłaty w dwóch  […]

Czytaj więcej

Za nami kolejna kolejka ligi piłki nożnej

22 grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bolszewie odbyła się 5 kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy Wejherowo. W pierwszym meczu Amator Gościcino wygrał dość gładko z Barcą Bolszewo 8:2. Kolejne punkty zdobyła drużyna Cassubian, która po dość zaciętym pojedynku pokonała Mark Metal 7:5. Na pozycji lidera umocnił się Porta Active Team, wygrywając ze Specjalistami z […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Na podstawie: –   art. 36 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. [1]) – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. […]

Czytaj więcej

ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z DNIEM 1 STYCZNIA 2020 r.

PAKIET INFORMACJI O ZMIANACH W SEGREGACJI Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. będzie istniał obowiązek zbierania i odbierania odpadów wyłącznie w sposób selektywny! Zasady segregacji frakcji: makulatura, szkło, plastik i metale, odpady zielone, popiół ora komunalne odpady zmieszane pozostają bez zmian. ———————————————————————————————————————— NOWA FRAKCJA – ODPADY BIO (KUCHENNE) Od 01 stycznia 2020 r. do […]

Czytaj więcej

Najstarsza Jubilatka Gminy Wejherowo!

Najczęściej odwiedzana przez Wójta Gminy Wejherowo Jubilatka, 18 grudnia obchodziła swoje 103. urodziny! Najstarsza mieszkanka naszej Gminy – Wiktoria Grabowska z Łężyc z ogromną radością również i w tym roku gościła Wójta Henryka Skwarło. Solenizantka otrzymała wiązankę kwiatów, prezent, list gratulacyjny i kalendarz na 2020 r. Jubilatce życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha i bliskości rodziny […]

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów

Długich lat życia, pogody ducha oraz moc serdecznych życzeń w tym tygodniu Wójt Henryk Skwarło życzył Pani Klarze Wrosz z Ustarbowa. Szacowna Jubilatka ukończyła bowiem 94 lata. W dostojnym celebrowaniu rocznicy urodzin, podczas której wręczono Solenizantce kwiaty, prezent, list gratulacyjny i kalendarz na 2020 r. uczestniczyła także radna Natalia Dampc.  

Czytaj więcej

Porozumienie o współpracy z uczelnią zawarte

17 grudnia w Urzędzie Gminy Wejherowo doszło do zawarcia porozumienia między Gminą Wejherowo a Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie. Porozumienie podpisali wójt Henryk Skwarło i kanclerz uczelni Rafał Gierszewski. W spotkaniu uczestniczyła Dziekan KPSW dr Beata Dudzińska-Huczuk i Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha. Celem zawartego porozumienia jest rozpoznanie potrzeb rynku pracy oraz […]

Czytaj więcej

Już jutro Wigilijne Spotkanie Mieszkańców

Serdecznie zapraszamy na Wigilijne Spotkanie Mieszkańców Gminy Wejherowo. Będzie można złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem, ale również skosztować świątecznych potraw, pośpiewać kolędy wraz z Kapelą Kaszubską i Orkiestrą Dętą Gminy Wejherowo. Jedną z głównych atrakcji będzie losowanie prezentów od Mikołaja. Na wszystkich czekać będą także kalendarze na 2020 rok. To pełne niespodzianek spotkanie […]

Czytaj więcej

Radni przyjęli budżet na 2020 r.

Kolejna sesja Rady Gminy Wejherowo rozpoczęła się od przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej przez wójta Henryka Skwarło oraz ślubowania nowo mianowanej nauczycielki Gminy Wejherowo i wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Do najważniejszych, z podejmowanych w czasie obrad XIV Sesji Rady Gminy Wejherowo, należały z pewnością uchwały związane z budżetem gminy. 18 grudnia br. w […]

Czytaj więcej

Kolejna inwestycja drogowa odebrana

W poniedziałek (16 grudnia) odebrano kolejną inwestycję za niemal 679 tys. zł zrealizowaną na terenie gminy Wejherowo. W ramach zadania pn. „Budowa odcinka ul. Żeromskiego, ul. Asnyka i odcinka ul. Orzeszkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Bolszewie” wykonano: rozbiórkę nawierzchni z płyt „YOMB”, budowę odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Asnyka do ul. Prusa) o […]

Czytaj więcej

Czyszczone kominy to mniejszy smog

Celem kampanii społecznej “Czyszczone kominy to mniejszy smog” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniem i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe i gazowe. Więcej informacji można znaleźć w Komunikacie Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z […]

Czytaj więcej

Zapisz się na XII Bieg Piaśnicki i Marsz Nordic Walking

Ruszyły zapisy na XII Bieg Piaśnicki i Rajd Nordic Walking (4 kwietnia 2020 r., sobota). Zgłoszenia można dokonać pod poniższym linkiem. https://elektronicznezapisy.pl/event/4416/strona.html Ruszyły zapisy na Marsz Nordic Walking Orle – Piaśnica – Orle w ramach VIII Dni Piaśnickich (5 kwietnia 2020 r., niedziela) Zapisy pod linkiem: https://elektronicznezapisy.pl/event/4762.html

Czytaj więcej

Gniewowo uczciło seniorów

Za nami kolejne spotkanie z okazji Dnia Seniora. Tym razem spotkali się najstarsi mieszkańcy Gniewowa. 14 grudnia w świetlicy wiejskiej, w świątecznej atmosferze i przy wspólnym stole seniorzy mieli okazję porozmawiać i złożyć sobie życzenia. Dołączył do nich wójt Henryk Skwarło, który obdarował najstarszych spośród przybyłych osób kwiatami i upominkami. Otrzymali je Pani Maria Melcer […]

Czytaj więcej