Gmina wejherowo

Zakończyła się Akcja Letnia dla dzieci i młodzieży

W minionym tygodniu zakończyła się Akcja Letnia, podczas której odbywały się zajęcia zorganizowane dla dzieci i młodzieży. W tym roku warsztaty można było zapisać się do Dworku Drzewiarza w Gościcinie, Biblioteki Publicznej w Bolszewie i do nowej filii nr 3 Biblioteki w Bieszkowicach, a także sołectw: Gniewowo, Warszkowo, Orle, Nowy Dwór Wejherowski, Zbychowo, Łężyce i […]

Czytaj więcej

Cykliści z wizytą w Bieszkowicach

W sobotę (27 lipca) rowerzyści z Bolszewskiego Klubu Rowerowego “Cyklista” skorzystali z zaproszenia Nataszy Sobczak, dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo i odwiedzili nowe centrum kulturalne tj. filię nr 3 Biblioteki i Centrum Kultury w Bieszkowicach. Cykliści tradycyjnie przygotowali sobie i zaproszonym gościom posiłek pod piękną grillową wiatą. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem zmian […]

Czytaj więcej

Oddali krew by ratować ludzkie życie

W sobotę (27 lipca) w Bolszewie przy OSP odbyła się zbiórka krwi. Zgłosiły się 43 osoby, 32 oddały krew, co dało 14 400 ml. Kilka osób zdecydowało się oddać krew po raz pierwszy. Zebrana krew zostanie w całości przekazana dla funkcjonariusza PSP w Słupsku, funkcjonariusza Roberta Borowińskiego. Organizatorzy akcji dziękują KRWIODAWCOM za bezcenny dar życia, […]

Czytaj więcej

Uwaga – Zmiany w świadczeniu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać online wnioski o świadczenie „Dobry start”. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie rozszerzające krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. Zmiany będą obowiązywać już od sierpnia 2019 r. W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie dzieci uczących się do 20 r. życia (w […]

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów

26 lipca Zastępca Wójta Gminy Wejherowo Maciej Milewski w towarzystwie radnych z Gościcina: Marka Miotk i Janusza Gafki odwiedził kolejnego mieszkańca celebrującego swój dostojny wiek. Najserdeczniejsze życzenia przyjął pan Jan Klein z Gościcina, który ukończył 93. lata. Jubilat otrzymał kwiaty, prezent oraz list gratulacyjny. Panu Janowi raz jeszcze życzymy zdrowia oraz pogody ducha na każdy […]

Czytaj więcej

Most nad rzeką Redą zyska nowe oblicze

Trwa remont mostu nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w Bolszewie. Jest to kolejna oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która obecnie jest w trakcie realizacji. Projekt na modernizację został opracowany w 2017 r., a umowę na remont mostu zawarto pod koniec kwietnia br. z firmą ORLEX. Całkowity koszt tej inwestycji to 537 tys. 510 zł. […]

Czytaj więcej

Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej “Senior-Obywatel”

Starosta Wejherowski i Stowarzyszenie “Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” informują o II edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej “Senior-Obywatel” im. Pawła Adamowicza. Organizatorzy eliminacji powiatowych zapraszają do udziału w konkursie seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 608 452 414. Regulamin […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze

Informujemy, że Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby przygotowawczej w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Szczegółowe dane można uzyskać na stronie: www.morski.strazgraniczna.pl i pod numerem telefonu: (58) 524-24-24,  (58) 524-21-15.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do: 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.[1]) 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do: 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.[1]) 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) […]

Czytaj więcej

Ubiegaj się o dofinansowanie na podłączenie do kanalizacji

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 683, 690/6 i 690/24 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną i ulicą Szkolną Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do: 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) […]

Czytaj więcej

Za nami I Rodzinny Turniej Siatkówki Plażowej

Art Park w Bolszewie w sobotę 20 lipca opanowała rodzinna siatkówka plażowa. Impreza prowadzona przez olimpijczyka i reprezentanta Polski na wielu siatkarskich boiskach, mistrza Daniela Plińskiego, zaowocowała zainteresowaniem mieszkańców. Organizatorem wydarzenia była Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego, która już w tym roku będzie prowadziła nabór dzieci do sekcji piłki siatkowej w naszej gminie. Dyscyplina sportu, która […]

Czytaj więcej