Gmina wejherowo

Aktualności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności

Szanowni Państwo,

informujemy, że Wójt Gminy Wejherowo, wyznaczył Koordynatora  oraz Zespół  ds. dostępności w Urzędzie Gminy Wejherowo. Funkcję tę będzie pełnić Pan Ireneusz Foltyn.

Do zadań Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w szczególności należy:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3) monitorowanie działalności Urzędu  Gminy Wejherowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) przedstawianie Wójtowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Kontakt

Ireneusz Foltyn
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Wejherowo
tel. 58 677 96 06 , 608 417 929  |  e-mail: ifoltyn@ugwejherowo.pl

 

Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo o powołaniu koordynatora oraz zespołu  do spraw dostępności
https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/6789

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696