Gmina wejherowo

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2024 rok

Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia […]

Czytaj więcej

Noworoczny turniej w boccii w Gowinie

W sobotę 13 stycznia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gowinie odbył się noworoczny turniej w boccii pod patronatem wójta Gminy Wejherowo.  W zawodach wzięło udział niemal 50 zawodników z terenu całego powiatu wejherowskiego. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gowinie, który przygotował także poczęstunek dla uczestników. W ceremonii otwarcia turnieju udział wzięli […]

Czytaj więcej