Gmina wejherowo

XL Sesja Rady Gminy Wejherowo

W porządku obrad XL Sesji Rady Gminy Wejherowo, która odbyła się w dniu 30. marca, znalazły się między innymi zmiany budżetowe, a także uchwały dotyczące zakupów nieruchomości pod przyszłe inwestycje celu publicznego. Najważniejszą uchwałą podjętą przez Radę, była wcześniejsza spłata zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 5 milionów złotych. Na koniec 2021 roku kwota kredytu pozostałego […]

Czytaj więcej

Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo- nabór uzupełniający zakończony

Zakończył się nabór uzupełniający mieszkańców do udziału w projekcie pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, polega na montażu paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. W ramach naboru uzupełniającego […]

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy 31. marca

W dniu 31 marca (czwartek)  Urząd Gminy Wejherowo jest otwarty w godz. 7.30-15.30. Podstawa prawna:  art. 129 §1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Zarządzenie nr 196/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 grudnia 2021 r.  w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w 2022 r. oraz ustalenia […]

Czytaj więcej

Inwestycja w Pętkowicach oddana do użytku

Od wielu lat mieszkańcy Pętkowic, jednej z najmniejszych miejscowości Gminy Wejherowo, zabiegali o remont drogi gminnej, której stan regularnie się pogarszał ze względu na duże nachylenie i brak odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych. W dniu 24. marca odbył się odbiór końcowy inwestycji w obecności wójta, wykonawcy oraz sołtysa Kazimierza Kendziory.  w ramach której wykonano sieć kanalizacji […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w dniach od 04.04.2022 r. do 25.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w […]

Czytaj więcej

Ścieżka pieszo-rowerowa połączyła Bolszewo z Orlem

Zakończyły się prace przy długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji- budowie ciągu pieszo-rowerowego między Orlem a Bolszewem w ramach zadania pn. “Budowa dróg gminnych: ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu“. W dniu 24. marca odbył się oficjalny odbiór robót budowlanych, w którym udział wzięli m.in. wójt Przemysław Kiedrowski, przedstawiciele wykonawcy- firmy LATO BRUK […]

Czytaj więcej

Projektowane inwestycje na drogach powiatowych

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w sprawie projektowanych inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez teren Gminy Wejherowo. W spotkaniu udział wziął m.in. wójt Przemysław Kiedrowski oraz wicestarosta Jacek Thiel. Tematem spotkania były projekty dróg: Droga powiatowa 1438 G na odcinku Góra – Zamostne – Rybska Karczma– […]

Czytaj więcej

Kwalifikacja wojskowa 2022

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022   Wójt Gminy Wejherowo informuje, że w dniach od 25.04.2022r. do 29.04.2022r. (mężczyźni) oraz w dniu 27.05.2022r. (kobiety) odbędzie się KWALIFIKACJA WOJSKOWA niżej wymienionych osób z terenu GMINY WEJHEROWO Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022r. podlegają następujące osoby zameldowane na pobyt stały i na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy: […]

Czytaj więcej

Zmiana trasy kursowania linii nr 7

Na liczne prośby mieszkańców Gościcina od 1. kwietnia zmianie ulega przebieg trasy linii nr 7 MZK Wejherowo.  Trasa linii zostaje wydłużona do pętli Bolszewo Leśna – Szkoła przez ulice Wejherowską w Gościcinie oraz Zamostną i Leśną w Bolszewie. Autobusy w obu kierunkach zajeżdżać będą na przystanek Wejherowo Dworzec PKP. Dodatkowo wprowadzone zostają nowe godziny funkcjonowania […]

Czytaj więcej

Wnioski o rekompensatę dla osób przyjmujących uchodźców

Na mocy specustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” osoby, które udzielają ukraińskim uchodźcom schronienia w swoich mieszkaniach czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną. Wnioski w tej sprawie można już składać do właściwego urzędu miasta/gminy. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie […]

Czytaj więcej

Dzień Kobiet z Katarzyną Pakosińską

Z okazji Dnia Kobiet w hali widowiskowo-sportowej w Bolszewie wystąpiła Katarzyna Pakosińska- znana artystka kabaretowa i teatralna. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny.  W ubiegłych latach w tradycyjnych imprezach z okazji Dnia Kobiet na scenę wychodzili głównie mężczyźni. Tym razem zdecydowano, aby ten wyjątkowy dzień uświetniła swym występem wszechstronnie utalentowana kobieta. Koncert zorganizowany przez Bibliotekę i […]

Czytaj więcej

Kanalizacja sanitarna w Orlu oddana do eksploatacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że zakończyła realizację Kontraktu pn.: „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo”   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 pn.: „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków „Dębogórze” oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej”.   W ramach […]

Czytaj więcej

Informacja Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie  samorządu.

Informacja Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie  samorządu. Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z: Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC. Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu […]

Czytaj więcej