Gmina wejherowo

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Od dnia 28 lutego Gmina Wejherowo uruchamia specjalny adres e-mail w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do nas z terenu objętego wojną: dlaukrainy@ugwejherowo.pl.  W celu niezbędnego skoordynowania działań pomocowych na terenie Gminy Wejherowo prosimy o informacje: od obiektów hotelarskich dysponujących miejscami noclegowymi od osób,  które już przyjęły uchodźców pod swój dach, w celu przekazania […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino. Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino w Gminie Wejherowo w dniach od 07.03.2022 r. do 28.03.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać […]

Czytaj więcej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościcinie

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Gościcinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo  Opis nieruchomości : Lp. Położenie (obręb) Nr działki Powierzchnia (ha) Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza (bez podatku VAT) (zł) 1. Gościcino 488/55 0,2540 GD1W/00032057/4 225 935,71 2. Gościcino 488/63 5,5259 GD1W/00032057/4 4 878 935,71 3. Gościcino 488/61 0,2416 […]

Czytaj więcej

Uzyskano dofinansowanie na budowę kolejnej drogi!

Gmina Wejherowo otrzymała dofinansowania na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Pozyskano wsparcie na budowę ulicy Strażackiej w Bolszewie, która stanowi jedną z głównych osi komunikacyjnych miejscowości.  W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 2 043 765 złotych co stanowi 50% wartości przedsięwzięcia szacowanego na 4 087 531 złotych. W ramach zadania zostanie wykonana […]

Czytaj więcej

Ankieta odnośnie wykorzystania nawozów z odpadów miejskich

Instytut Maszyn Przepływowych PAN jest Liderem projektu WASTEMAN, którego celem jest opracowanie zintegrowanego systemu zrównoważonego zarządzania odpadami w obrębie Południowego Bałtyku, który zapewni  skuteczny recycling odpadów w oparciu o ekonomię cyrkularną UE. Projekt obejmuje 6 partnerów z 3 państw członkowskich. Partnerzy reprezentują sektory: instytucje naukowo-badawcze (Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Aalborg University), firmy gospodarki odpadami (Bornholms Affaldsbehandling i EKO […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie

Wójt Gminy Wejherowo zawiadamia, iż zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie wniosku z dnia 23.12.2021 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 98, 52/1, 52/2 w miejscowości Ustarbowo w Gminie Wejherowo.

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Wójt Gminy Wejherowo ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. księgowości; ds. budownictwa. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo w zakładce OFERTY/PRACA : https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/8674. Ponadto w dalszym ciągu aktualna jest oferta pracy na zastępstwo w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/menu/120

Czytaj więcej

Zakończono rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy wejherowo

W ubiegłą sobotę odbyła się ostatnia kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy Wejherowo. W rozgrywkach bezkonkurencyjna okazała się drużyna Neopunkt, która wygrała swoje wszystkie mecze. Najlepszym bramkarzem został uznany Damian Socha z drużyny Vamos Paradyż, zaś tytuł króla strzelców przypadł Mateuszowi Białk (27 goli) z Neopunkt, który wygrał klasyfikację z przewagą 12 (!) bramek nad […]

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. W ramach konkursu przyznano dofinansowanie 25. organizacjom na łączną kwotę 124 830 złotych. Lista Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uzupełniająca do projektu “Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”

Instalacja fotowoltaiczna, nabór uzupełniający Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór uzupełniający mieszkańców do udziału w projekcie pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, polega na montażu paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania […]

Czytaj więcej

Nowa dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 1. lutego funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie objęła Karolina Dębkowska– wieloletni pracownik GOPS. Pracę rozpoczęła w 2008 roku na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, następnie wraz ze zdobywanym doświadczeniem,  obejmowała stanowiska: starszego referenta, inspektora, aż  w 2015r. została kierownikiem działu świadczeń dla rodzin. Pani Dębkowska posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: Zarządzanie […]

Czytaj więcej

Akcja “Plastik nie do pieca, piec nie do plastiku”

Plastik nie do pieca, piec nie do plastików Gmina Wejherowo włączyła się w kampanię informacyjną, którą od kilku lat prowadzi Plastics Europe Polska, pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”. Ma ona na celu uświadomienie lokalnej społeczności, że – spalając plastik – nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do […]

Czytaj więcej

Pomoc dla mieszkańca gminy Wejherowo

Pomóżmy rodzinie poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego, kierując się potrzebą serca i ludzkiej solidarności. Zwracamy się z prośbą o pomoc dla osoby z terenu naszej Gminy, która straciła część dorobku swojego życia w wyniku pożaru. Potrzebne są: koce, pościel, kołdra, zasłonki, firanki, środki czystości, środki higieny osobistej: żel, szampon, mydło itp. artykuły spożywcze o dłuższej dacie […]

Czytaj więcej

Rekordowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bolszewie

30.01.2022r., pomimo fatalnych warunków pogodowych, wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszli na ulice gminy i pojawili się w Hali Widowiskowo – Sportowej w Bolszewie, by kwestować do kolorowych puszek. Sztab w Bolszewie nie ma jeszcze ostatecznego rozliczenia, jednak już teraz wiadomo, że został pobity rekord! Wolontariusze WOŚP na ulicach gminy Chociaż pogoda nie sprzyjała, wolontariusze […]

Czytaj więcej