Gmina wejherowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) […]

Czytaj więcej

KGW Bolszewo na XX Powiatowym Turnieju Kół

Koło Gospodyń Wiejskich z Bolszewa reprezentowało naszą gminę na XX Powiatowym Turnieju KGW, który odbył się w minioną sobotę w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece w Gniewinie. Panie okazały się bezkonkurencyjne w kategorii: potrawa regionalna – śledź marynowany w oleju. Ponadto nasze Panie wywalczyły I miejsce w turnieju bowlingowym. W rywalizacji udział wzięło pięć […]

Czytaj więcej

Uwaga – Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy […]

Czytaj więcej

Gmina w Fotografii – Weź udział w konkursie

W tym roku przypada Jubileusz 85-lecia Gminy Wejherowo. Z tej okazji Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym “Gmina Wejherowo w Fotografii – Dawniej i Dziś”. Konkurs składa się z dwóch etapów, w każdym na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Do wygrania m.in. laptopy, […]

Czytaj więcej

Terminy ubiegania się o dofinansowanie na podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych […]

Czytaj więcej

Rozbudowa drogi – Planowane konsultacje

W związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1479G, na skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie oraz ul. Szkolnej w Bolszewie, informujemy o planowanych konsultacjach społecznych, które odbędą się 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 – duża sala narad (parter). Inwestorem jest Zarząd Drogowy […]

Czytaj więcej

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna informuje o ogólnopolskim konkursie ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs pod nazwą “Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska. Placówki, które zgłoszą chęć udziału w konkursie […]

Czytaj więcej

Wynik konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie wypoczynku zimowego

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze

Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze od 21.01.2019 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza, że został wznowiony  nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej. Ponadto, w […]

Czytaj więcej

Podziękowanie członków Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot nagle i tragicznie straciło swojego Prezesa, Pawła Adamowicza. My, członkowie Stowarzyszenia – w imieniu wspólnot samorządowych, które reprezentujemy – chcemy dać wyraz naszego potępienia dla barbarzyńskiego czynu mordercy, ale przede wszystkim uczcić pamięć naszego wybitnego kolegi i podziękować mu za zasługi dla budowy Metropolii. Bez jego determinacji […]

Czytaj więcej

Seniorzy ze Zbychowa świętowali

Najstarsi mieszkańcy Zbychowa odpowiadając na zaproszenie sołtysa i rady sołeckiej, przybyli do świetlicy wiejskiej, by spotkać się i wspólnie świętować Dzień Seniora. Wszystkich powitał sołtys Piotr Januszewski, który złożył życzenia pomyślności w nowym roku oraz spędzonego w życzliwej atmosferze wieczoru. W uroczystości wzięli również udział radny Artur Wensierski oraz Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który […]

Czytaj więcej

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1760 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. […]

Czytaj więcej

Dzieci z Gniewowa i Nowego Dworu Wejherowskiego na balach przebierańców

O tym, że karnawał trwa w najlepsze, z pewnością nie mają wątpliwości dzieci z Gniewowa i Nowego Dworu Wejherowskiego, gdzie już na początku stycznia odbyły się bale przebierańców. Naturalnie, nie mogło zabraknąć na nich wszystkich okolicznych superbohaterów, księżniczek i wielu innych bajkowych postaci, które postanowiły nieco rozerwać się przy skocznej muzyce wraz z kreatywnymi i […]

Czytaj więcej

Gościcino – wstrzymanie dostawy wody!

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na Ujęciu Wody ,,Brzozowa” w Gościcinie,  dn. 24 stycznia w godzinach od 8:00 do 16:00, nastąpi wstrzymanie dostawy wody. Wyłączeniem objęte będą ulice: Malinowa, Lęborska,  Kochanowska,  Równa,  Handlowa,  Klimka,  Na Wzgórzu i osiedle Wichrowe Wzgórze. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz pierwszy zagrała w Bolszewie

Dużym sukcesem zakończyła się organizacja pierwszego w gminie Wejherowo Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Dzięki połączeniu oddolnej inicjatywy mieszkańców Gminy oraz chęci do współpracy dyrekcji i pracowników Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo powstała impreza, w którą zaangażowało się mnóstwo wolontariuszy i darczyńców. Wszystko odbyło się 13 stycznia w Bibliotece w Bolszewie, gdzie znajdowało się […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

  RGP.6733.26.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 27-12-2018 […]

Czytaj więcej

Panie powalczyły na boisku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie tylko licytacje i kwesty na ulicach miast. Gmina Wejherowo pokazała, że pomagać można również na sportowo. Dlatego też równolegle z, po raz pierwszy zorganizowanym w Gminie Wejherowo, Finałem WOŚP w Bolszewie, również pierwszy raz zorganizowany został turniej kobiet w piłce nożnej, który odbył się 13 stycznia w […]

Czytaj więcej