Gmina wejherowo

wizja oraz misja Gminy Wejherowo na 2030 rok

WARSZTAT II   Przedmiotem drugiego warsztatu będzie opracowanie wizji i misji Gminy Wejherowo na 2030 rok, a także stworzenie katalogu celów operacyjnych i kierunków działań strategicznych. Warsztat II prowadzony jest w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie. Program warsztatów:   Wprowadzenie do warsztatu strategicznego Warsztaty kreatywne – strategiczne Opracowanie wizji Gminy Wejherowo w […]

Czytaj więcej

WARSZATATY STRATEGII ROZWOJU GMINY WEJHEROWO NA LATA 2022-2030

Wójt Gminy Wejherowo rozpoczął proces przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030. W związku z chęcią zaangażowania szerokiej grupy interesariuszy do prac nad dokumentem, zostały zorganizowane warsztaty dotyczące budowania założeń do Strategii. Warsztaty diagnostyczne odbyły się dnia 29 lipca 2021 roku w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie. Przedmiotem pierwszego warsztatu była […]

Czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościcinie

W dniu 28 07 2021 roku Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski podpisał umowę na  dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Dofinansowanie udało się pozyskać z podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na 2021 rok. Zaplanowana przez Gminę Wejherowo inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Wiejskiej w Gościcinie. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową . Po modernizacji będzie utwardzona […]

Czytaj więcej

Podpisanie umowy na wykonanie robót drogowych na ulicy Wiejskiej w Gościcinie

W dniu 29 07  2021 roku Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski podpisał umowę na wykonanie robót drogowych na ulicy Wiejskiej w Gościcinie. Nawierzchnia drogi zostanie trwale utwardzona płytami IOMB na odcinku 610 m. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na koniec października b.r.  będzie kosztować ponad 280.000,00 zł, z czego 106.965,00 to środki pozyskane z budżetu […]

Czytaj więcej

Młodzieżowe warsztaty strategiczne

W piątek 23 lipca 2021 roku specjaliści z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju przeprowadzili wraz z opiekunami warsztaty strategiczne, dotyczące budowania Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030. W warsztatach wzięła udział młodzież z klas 6-8 z terenu Gminy Wejherowo. Na początku zaprezentowano podstawy istoty samorządu, omówiono zagadnienia dotyczące gmin, powiatów, województw, wójtów, rad gmin oraz przypisanych im zadań. Wskazano też na rolę zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy dotyczące rozwoju gminy. Wykład zwieńczono przekazaniem zadań dla grup uczestników: pierwsze z nich dotyczyło opracowania silnych i słabych stron Gminy Wejherowo, a drugie skupiało się na zobrazowaniu wizji idealnej Gminy w 2030 roku. Wyniki prac posłużą budowaniu części diagnostycznej i strategicznej najważniejszego dokumentu Gminy Wejherowo. Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski składa serdeczne podziękowania młodzieży,  za zaangażowanie i kreatywność, a opiekunom warsztatów za opiekę nad projektem i pomoc w jego realizacji.

Czytaj więcej

OSP Gościcino otrzymało torbę ratowniczą

Twoja Telewizja Morska (telewizjattm.pl) Nowa Torba medyczna przekazana dziś na ręce Prezesa OSP Gościcino Jerzego Sawoniuka umożliwi jednostce udzielenie pomocy w momencie zagrożenia zdrowia i życia, zwiększając do maksimum możliwości przeżycia poszkodowanego –  zanim zostanie udzielona fachowa pomoc medyczna czyli pomoc zespołu ratownictwa medycznego.  Dlaczego została ona przekazana na wyposażenie strażnicy? bo to właśnie strażacy […]

Czytaj więcej

Podpisanie umowy z wykonawcą przystani kajakowych

W dniu 22 lipca b.r Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, dotyczącej budowy przystani kajakowych. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Wejherowo otrzymała unijne wsparcie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Projekt pn. “Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina Wejherowo” ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach […]

Czytaj więcej

„Kaszubskie podróże po Kulturze i nie tylko” 

“Program Narodowego Centrum „Kultura dostępna” pod nazwą „Kaszubskie podróże po Kulturze i nie tylko” to cykl wyjazdów dla łącznie 110 osób – dzieci z obszarów wiejskich do 12 lat i opiekunów z terenów pozbawionych bezpośredniego dostępu do dóbr kultury, po 7 wartościowych edukacyjnie miejscach historycznych i kulturalnych Kaszub. Wybraliśmy miejsca o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, […]

Czytaj więcej

Kurpiowskie Prezentacje Kulturalne

W sobotę 17 lipca 2021 r. odbyła się impreza plenerowa w Ptakach nad rzeką Pisa – Kurpiowskie Prezentacje Kulturalne. Na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze i folklorystyczne, a także artyści polskiej sceny muzycznej i kabaretowej. Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli wystąpiła także Kaszubska Kapela działająca przy Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Czytaj więcej

Fundacja Pomocy Tleniak z siedzibą w Orlu zorganizowała obóz sportowo – specjalistyczny z tradycjami harcerskimi

W dniach 04-11.07.2021 r. Fundacja Pomocy Tleniak z siedzibą w Orlu zorganizowała w malowniczych terenach Borów Tucholskich na terenie Ośrodka Wypoczynkowego eFKa 7 dniowy obóz sportowo – specjalistyczny z tradycjami harcerskimi. W wyjeździe wzięło udział 13 dzieciaczków, w tym dwójka z zespołem Willego Pradera. Przez cały czas trwania naszego obozu w miejscowości Wiele towarzyszyły nam […]

Czytaj więcej

Fotorelacja z “Piłkarskiej Akcji Lato w Gminie Wejherowo”

Dnia 16 lipca 2021 zakończyła się “Akcja piłkarskie lato” w Bolszewie. Zapraszamy nadal na zajęcia do Gościcina i Orla ! Dziękujemy Panu Wójtowi Przemysławowi Kiedrowskiemu za przybycie na uroczystość rozdania medali naszym uczestnikom, trenerowi za jego dotychczas włożony wysiłek, Panu radnemu Wojciechowi Kuźlowi za koordynację całej akcji. Przede wszystkim gratulacje dla młodzieży, która uczestniczyła w […]

Czytaj więcej