Gmina wejherowo

Chórzystki Gaudeamus we Włoszech

W okresie wakacyjnym Chóru Gaudeamus  Gminy Wejherowo została zaproszona do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Alta Pusteria  we włoskich Dolomitach  przez chór im. Karola Szymanowskiego z Gdańska. Na ten festiwal przyjechało 89  chórów z całego świata. m.in.  z Korei Południowej, Chorwacji ,Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Indonezji, Izraela, Meksyku, Czech, Szwajcarii, Węgier , USA,  Polski i Włoch. […]

Czytaj więcej

Awanse zawodowe nauczycieli z Gminy Wejherowo

W środę 30 sierpnia, przed obradami LVII Sesji Rady Gminy Wejherowo odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów awansu nauczycielom, którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego. W tym roku tytuł ten uzyskała największa w historii Gminy Wejherowo grupa aż 37 pedagogów, wśród których najliczniej reprezentowana była Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolszewie (11). Awans zawodowy uzyskali […]

Czytaj więcej

Komunikat PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Informujemy, że woda produkowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. pochodzi w całości z ujęć podziemnych. Temperatura wody ujmowanej utrzymuje się w granicach 8 – 9 stopni C, czyli znacznie poniżej temperatury umożliwiającej bytowanie i namnażanie się  bakterii Legionella, która zawiera się w przedziale 25-40 st. C. Ryzyko występowania bakterii Legionella dotyczy instalacji wody […]

Czytaj więcej

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE WEJHEROWO w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2024 r.

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE SPOTKAŃ TERMIN Reszki świetlica 19 września 2023 g. 18.00 Zbychowo świetlica 18 września 2023 g. 18.30 Bieszkowice BiCK 22 września 2023 g. 18.00 Nowy Dwór Wejherowski szkoła podstawowa 8 września2023 g. 18.00 Ustarbowo świetlica 20 września 2023 g. 18.00 Sopieszyno boisko (ul. Wejherowska) 6 września 2023 g. 18.00 Warszkowo świetlica 27 września 2023 […]

Czytaj więcej

Otwarte oczy na zjawisko przemocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przystąpił do realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Otwarte oczy na zjawisko przemocy” w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 68 700,00 złotych, w tym kwota: dofinansowania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej […]

Czytaj więcej

Zbiórki odpadów wielkogabarytowych

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne – Przedsiębiorstwo Komunalne „AGORA” Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed […]

Czytaj więcej

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP Gowino

Przerwę wakacyjną w placówkach oświatowych wykorzystujemy na przeprowadzenie prac inwestycyjnych.  Po zakończonej w 2022r poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji systemu centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Górze rozpoczęliśmy kolejną inwestycję z zakresie poprawy efektywności energetycznej, tym razem w szkole podstawowej w Gowinie. W chwili obecnej trwa pierwsza cześć inwestycji tj. kompleksowa modernizacja systemu centralnego […]

Czytaj więcej

Ulica Strażacka w Bolszewie oddana do użytku

W dniu 11 sierpnia, trzy miesiące przed umownym terminem, odbył się odbiór ulicy Strażackiej w Bolszewie. W ramach inwestycji powstała nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej z chodnikami po obu stronach jezdni, wykonano nowe oraz przebudowano istniejące zjazdy na posesje, wybudowano wyniesione skrzyżowania, zatokę postojową, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny.  Przebudowano także oświetlenie drogowe na całej […]

Czytaj więcej

ODBIÓR ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘŻYCACH

W obecności Wójta, Radnych, Sołtys Łężyc oraz wykonawców nastąpił odbiór Świetlicy Wiejskiej w Łężycach wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 (wartość zadania wyniosła ok. 4 000 000,00 zł). Warto zaznaczyć, że zastosowano technologie, dzięki którym koszty utrzymania będą zoptymalizowane. W skład kompleksu wchodzą […]

Czytaj więcej