Gmina wejherowo

Współpraca z Aresztem Śledczym

Dzięki współpracy z Aresztem Śledczym w Wejherowie osadzeni będą wykonywać prace społeczne na rzecz mieszkańców naszej gminy. Współpraca zakłada wykonywanie elementów małej architektury – koszy, ławek, budek lęgowych dla ptaków, karmników oraz innych prac stolarskich. Umowę w tej sprawie  Wójt Przemysław Kiedrowski podpisał z Dyrektorem Aresztu Grzegorzem Woscholskim.  Umowa umożliwi aktywizację osadzonych, oddziaływanie resocjalizacyjne przez […]

Czytaj więcej

Ferie zimowe z Biblioteką i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

To były udane ferie zimowe! Dwa tygodnie ferii pod znakiem zabawy i kreatywności. W sezonie zimowym biblioteki są doskonałym miejscem do zwiedzania i zabawy dla dzieci. Mogą spędzić czas uczestnicząc w ekscytujących zajęciach, takich jak; kino sferyczne, legorobotyka, warsztaty z pierwszej pomocy, teatr, różnego rodzaju zajęcia kreatywne oraz wyjazd do Multikina. Wszystko to odbyło się […]

Czytaj więcej

Aktywny Senior w Gminie Wejherowo

Towarzystwo Oświatowe w Gniewinie zorganizowało dwudniowe spotkanie dla seniorów zamieszkujących gminę Wejherowo przy współpracy z Biblioteką i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz Stowarzyszeniem Bursztynowy Pasaż- Lokalna Grupa Działania. Podczas pierwszego dnia wydarzenia wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych badań słuchu. Przybyli seniorzy mogli także skosztować specjałów przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa […]

Czytaj więcej

WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty za 2023 r. pozostaje niezmieniona i wynosi 48 zł. Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915, u inkasentów lub w kasie Urzędu.  Dopuszcza się możliwość wpłaty w […]

Czytaj więcej

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2023 roku uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. zabudowa jednorodzinna 30,00 zł od osoby miesięcznie (dotychczas 25,50 zł) Ulgi: 1,00 zł ulgi za osobę będącą w rodzinie wielodzietnej, zamieszkującej na danej nieruchomości; 4,50 zł ulgi za osobę za posiadanie kompostownika (dotychczas 0,50 zł). zabudowa […]

Czytaj więcej

Obóz dla młodych karateków z gminy Wejherowo

Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan w dniach od 15-21.01.23 zorganizowało obóz sportowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z Gminy Wejherowo w ramach umowy na realizację zadania publicznego. Uczestnicy doskonalili umiejętności oraz technikę karate. Celem było przygotowanie do startów w zawodach oraz do egzaminu na kolejne stopnie uczniowskie. Obóz obył się w ośrodku, który posiada […]

Czytaj więcej

Centrum Organizacji Pozarządowych w remizie OSP Gościcino

Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski wraz z Prezesem OSP Gościcino Pawłem Kępińskim zapraszają organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Gminy Wejherowo do współpracy w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych, którego uruchomienie planowane jest w najbliższej przyszłości w budynku OSP Gościcino. Organizacje, które wyrażają chęć spotkań w przedmiotowej lokalizacji proszone są o wysłanie swojego zgłoszenia poprzez wypełnienie […]

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru choinek od mieszkańców

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 23.01.2023 r. do 03.02.2023 r. przeprowadzona zostanie zbiórka choinek. Odbiór drzewek świątecznych odbędzie się według poniższego harmonogramu: TERMIN ZBIÓRKI MIEJSCOWOŚĆ 23.01.2023 r. ORLE, WARSZKOWO, KNIEWO, ZAMOSTNE, BOLSZEWO ul. Polna za kanałem 24.01.2023 r. BOLSZEWO: Asnyka, Akacjowa, Długa,  H. Sienkiewicza, M. Dąbrowskiej, M. Reja, Kaszubska, Mickiewicza, Orzechowa, Słowackiego, Jana, Ogrodnicza, […]

Czytaj więcej

Zaproszenie na webinar dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – […]

Czytaj więcej

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarzadowych na 2023 rok

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. Wsparcie przyznane zostało 24 organizacjom działającym na rzecz mieszkańców naszej gminy: Wspieranie […]

Czytaj więcej

Granty PPGR- komputery trafiły do mieszkańców

  W poprzednim tygodniu odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego, który został zakupiony w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Do dzieci i młodzieży zamieszkujących teren naszej gminy trafiło 78 komputerów oraz 5 routerów celem zapewnienia usługi dostępu do Internetu dla pięciu rodzin. Całkowita wartość przekazanego sprzętu wyniosła […]

Czytaj więcej

NOWE ROZWIĄZANIA W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Od 3 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z  Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu, która spowoduje, że  beneficjenci nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło. Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które […]

Czytaj więcej