Gmina wejherowo

UWAGA! HPAI

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt […]

Czytaj więcej

Szkolenie: ABC działalności gospodarczej. Ulgi w opłacaniu składek

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie zaprasza zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej i związanymi z tym ulgami na szkolenie online. Szkolenie zatytułowane „ABC działalności gospodarczej. Ulgi w opłacaniu składek” skierowane jest do osób, które planują otworzyć własną firmę. Rozpocznie się ono 2 lutego 2021 r. o godzinie 09.00 , a potrwa ok. 2 godzin. Plan szkolenia […]

Czytaj więcej

UWAGA ODBIORCY WODY W KĄPINIE!

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się okres kwartalnego rozliczenia należności za dostawę wody z Gminą oraz – zgodnie z przyjętym trybem – rozliczenia należności za odprowadzanie ścieków z PEWIK Gdynia. W związku ze stanem epidemii, nadal nie jest możliwe dokonanie odczytów wodomierzy przez osobę zatrudnioną przez Urząd Gminy. W związku z powyższym prosimy o odczytanie i […]

Czytaj więcej

Dalsza rozbudowa sieci wodociągowych w Gościcinie i Bolszewie

  Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Gdyni zaakceptowało wniosek Gminy Wejherowo o włączenie do planów inwestycyjnych Spółki kolejnych zadań inwestycyjnych na terenie Gościcina i Bolszewa. W 2020r. Gmina zaprojektowała następujące zadania: – rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolszewo w rejonie ul. Poprzecznej i Rzeźnickiej. – rozbudowa sieci wodociągowej w Gościcinie w […]

Czytaj więcej

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łężyce

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Gmina Wejherowo w ramach pierwszego naboru wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała dofinansowanie na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łężyce. Inwestycja zakłada budowę świetlicy oraz strefy rekreacyjno – sportowej, w tym boiska o nawierzchni trawiastej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, urządzeń […]

Czytaj więcej

Kanalizacja sanitarna na ulicy Kochanowskiej w Gościcinie

W październiku 2020r. Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo – droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km”. Gmina Wejherowo, w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, wykonała w IV kwartale […]

Czytaj więcej

Dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XXI/273/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad, […]

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne PS dla WPR

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Jesteśmy obecnie na półmetku pierwszego etapu konsultacji społecznych tego dokumentu, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić […]

Czytaj więcej

INFORMACJA O PRZEDTERMINOWYCH WYBORACH WÓJTA GMINY WEJHEROWO

  Przedterminowe wybory wójta gminy Wejherowo zostaną przeprowadzone w dniu 21 lutego 2021 r. (niedziela). Do dnia 11 stycznia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Słupsku przyjmował zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komitety, których zgłoszenia zostały przyjęte, do dnia 28 stycznia 2021 r. (do godz. 24.00), mają prawo zgłaszać Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie kandydatów na […]

Czytaj więcej