Gmina wejherowo

Informacja dla mieszkańców w sprawie preferencyjnego zakupu węgla

Na prośbę Wojewody Pomorskiego, w celu oszacowania przez m.in. Gminę Wejherowo wstępnej liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla po preferencyjnych cenach, w związku z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Wejherowo informuje, że urząd przyjmuje wstępne informacje od mieszkańców gminy. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostaną oszacowane potrzeby, które przyczynią […]

Czytaj więcej

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Informujemy, iż Wójt Gminy Wejherowo zarządza konsultacje projektu uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. W związku, z czym istnieje możliwość zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu […]

Czytaj więcej

Nabory na wolne stanowiska urzędnicze

Urząd Gminy Wejherowo informuje o trwających naborach na wolne stanowiska urzędnicze: 1) ds. drogowych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; 2) ds. budownictwa w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; 3) ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Inżynierii Środowiska; 4)  ds. decyzji środowiskowych i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Odpadami i Środowiska. Szczegóły ofert dostępne są w […]

Czytaj więcej

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na […]

Czytaj więcej

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

Przywrócony zostaje rodzaj kontroli przedsięwzięć polegający na prowadzeniu kontroli na  dokumentach w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z powyższym, w przypadku takiej kontroli, Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosków o płatność końcową o dodatkowe dokumenty potwierdzające wykonanie […]

Czytaj więcej

Głosuj na strefę rekreacyjną w Gościcinie!

Mamy przyjemność poinformować, że nasz wniosek o dofinansowanie budowy kolejnego etapu strefy rekreacyjnej w Gościcinie przy ulicy Okrężnej został zakwalifikowany do II etapu konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” organizowanego przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej. Na podstawie oceny merytorycznej, wykonanej przez zespół ekspertów, Zarząd Fundacji LOTTO wskazał 80 wniosków (po 5 w każdym województwie). Kolejnym etapem […]

Czytaj więcej

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

W związku z możliwością składania wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia. Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Adresatami wsparcia są: dzieci do […]

Czytaj więcej

Zmodernizowane przejście na ulicy Długiej w Bolszewie

Do użytku oddane zostało kolejne przebudowane przejście dla pieszych. W Bolszewie na ulicy Długiej powstało wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem. Celem realizacji inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych.  Dodatkowo wykonano także chodniki stanowiące dojście do przejścia, przebudowano odwodnienie oraz wykonano odpowiednie oznakowanie. Całkowita wartość inwestycji to 285 191,32 […]

Czytaj więcej

Mediacje rodzinne w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie oferuje pomoc mieszkańcom gminy Wejherowo w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację. Jeżeli jesteś zaangażowany w konflikt z osobą bliską – z mężem, żoną, rodzicami, dziećmi, zgłoś się do pracownika socjalnego, który umożliwi Ci kontakt z mediatorem mediacji rodzinnych. Mediacja rodzinna jest pomocna jeśli: przeżywasz konflikt lub jesteś w sporze […]

Czytaj więcej

Przekazanie sprzętu w ramach projektu “Klimat w szkołach metropolii”

Program “Klimat w szkołach metropolii” to największy projekt edukacyjny w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot,  realizowany w 40 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Metropolia na realizację projektu dostała 3 mln zł dofinansowania z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, finansowanego ze środków norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa. Za te pieniądze nie tylko zakupiony został […]

Czytaj więcej

Nagrody Wójta Gminy Wejherowo dla pracowników oświaty

W piątek 14. października odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji na uroczystej gali wręczone zostały nagrody Wójta Gminy Wejherowo. Tegorocznymi laureatami zostali: Katarzyna Paczoska , Bożena Brzuzy , Arkadiusz Malinowski , Leszek Grabarczyk , Krystyna Gelo, Anna Sulik Wysiecka, Violetta Wiśniewska, Teresa Pranczk, Marzena Jóskowska, Patrycja Kunath-Lehmann, Justyna Hennig- Królek, Urszula […]

Czytaj więcej

Dzień Piżamy w szkole w Gowinie.

29 i 30 września w Szkole Podstawowej im. por. Jan Penconka w Gowinie odbył się Dzień Piżamy. Uczniowie i nauczyciele przystąpili do II edycji ogólnopolskiej akcji Fundacji Gdy Liczy się Czas, wspierającej dzieci przebywające na oddziałach onkologicznych. W wydarzeniu wzięły udział wszystkie oddziały w szkole. Uczniowie już po raz drugi założyli szlafroki, piżamę, kapcie, kolorowe […]

Czytaj więcej

Wycieczka seniorów do Bydgoszczy

W dniu 07.10.2022 roku 20 seniorów z gminy Wejherowo wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie uczestniczyło w wycieczce do Bydgoszczy. Po przyjeździe na miejsce wspólnie z panem przewodnikiem rozpoczęto intensywne zwiedzania miasta. Rozpoczęliśmy od Śródmieścia gdzie podziwialiśmy przepiękną fontannę Potop oraz zabytkowe kamienice. Następnie udaliśmy się do najstarszej części miasta i zobaczyliśmy […]

Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkim Pracownikom oświaty, z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy by trud włożony w naukę i wychowanie dzieci i młodzieży zaowocował w przyszłości. Niech każdy kolejny dzień Waszej pracy stanie się dniem radości, satysfakcji i przekonania, że to co robicie ma sens i niesie ze sobą wiarę w lepszą przyszłość.

Czytaj więcej

PSZOK w Wejherowie jest dostępny dla mieszkańców Gminy Wejherowo !

Szanowni Mieszkańcy! Mieszkańcy Gminy Wejherowo  mają możliwość korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) również w Eko Fabryce w Wejherowie – wjazd od ul. Ekologicznej 7. Aktualne godziny otwarcia dostępne na stronie eko farbryki. UWAGA: Przy pozostawieniu odpadów konieczne jest złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu w Gminie Wejherowo i pochodzeniu odpadów oraz […]

Czytaj więcej

Profilaktyka Jodowa

Szanowni mieszkańcy Gminy Wejherowo, Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy, w zależności od miejsca zameldowania. Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat. Uruchomienie działań związanych ze zdarzeniem radiacyjnym nastąpi na podstawie zarządzenia wydanego przez Wojewodę Pomorskiego w […]

Czytaj więcej