Gmina wejherowo

Aktualności

Inwestycja w Pętkowicach oddana do użytku

Od wielu lat mieszkańcy Pętkowic, jednej z najmniejszych miejscowości Gminy Wejherowo, zabiegali o remont drogi gminnej, której stan regularnie się pogarszał ze względu na duże nachylenie i brak odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych.

W dniu 24. marca odbył się odbiór końcowy inwestycji w obecności wójta, wykonawcy oraz sołtysa Kazimierza Kendziory.  w ramach której wykonano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 97m, wrazz z przykanalikami i wpustami deszczowymi. W zakresie drogowym rozebrano istniejącą nawierzchnię z płyt i wykonano drogę o szerokości od 3,00 do 4,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonano plac manewrowy.

Całkowita wartość inwestycji wydatkowana z budżetu gminy to 289 050 złotych.