Gmina wejherowo

Aktualności

XL Sesja Rady Gminy Wejherowo

W porządku obrad XL Sesji Rady Gminy Wejherowo, która odbyła się w dniu 30. marca, znalazły się między innymi zmiany budżetowe, a także uchwały dotyczące zakupów nieruchomości pod przyszłe inwestycje celu publicznego.

Najważniejszą uchwałą podjętą przez Radę, była wcześniejsza spłata zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 5 milionów złotych. Na koniec 2021 roku kwota kredytu pozostałego do spłaty wynosiła  ponad 36 milionów złotych.

W związku ze zmianą stóp procentowych drastycznemu zwiększeniu uległy koszty obsługi kredytów, które muszą ponosić wszyscy kredytobiorcy, w tym samorządy. Kwota obsługi zadłużenia Gminy Wejherowo w zaledwie 3 miesiące tego roku uległa zwiększeniu o ponad 50%. Aby zminimalizować wzrastające obciążenia postanowiono wcześniej spłacić część zobowiązań, co przyczyni się do zaoszczędzenia co najmniej 180 tysięcy złotych. A biorąc pod uwagę bardzo prawdopodobne przyszłe podwyżki oprocentowania, oszczędności mogą być jeszcze większe. Jak zaznaczył wójt wyasygnowanie środków na ten cel nie będzie się wiązało ze zmianami planów inwestycyjnych:

– Postanowiliśmy spłacić częściowo kredyt teraz, jednocześnie nie rezygnując z żadnych zadań, które założyliśmy do realizacji w tym roku. Spłata kredytu zostanie pokryta z wolnych środków budżetu, nie wykorzystanych w poprzednich latach- podkreślił wójt Przemysław Kiedrowski.

Dowodem na to, iż gmina nie rezygnuje z przeprowadzenia inwestycji były kolejne przyjęte uchwały. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie wsparcia finansowego powiatowi wejherowskiemu przy realizacji remontu drogi Reda- Gniewowo. Radni wyrazili także zgodę na zakup nieruchomości w Gowinie, która jest niezbędna do przeprowadzenia budowy kanalizacji deszczowej w części tej miejscowości.

Materiał TTM: Twoja Telewizja Morska (telewizjattm.pl)