Gmina wejherowo

Aktualności

Ścieżka pieszo-rowerowa połączyła Bolszewo z Orlem

Zakończyły się prace przy długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji- budowie ciągu pieszo-rowerowego między Orlem a Bolszewem w ramach zadania pn. “Budowa dróg gminnych: ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu“. W dniu 24. marca odbył się oficjalny odbiór robót budowlanych, w którym udział wzięli m.in. wójt Przemysław Kiedrowski, przedstawiciele wykonawcy- firmy LATO BRUK Eugeniusz Latosiński, sołtysi obu miejscowości- Edmund Bianga ( Bolszewo) i Jacek Macholl ( Orle).

W ramach zadania powstały chodniki, ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości 768m. Wymieniona została także wiata autobusowa. Nawierzchnia chodników wykonana została z kostki betonowej, zaś ciąg pieszo-rowerowy i ścieżka rowerowa uzyskały nawierzchnię asfaltową. Poprawa infrastruktury dla cyklistów jest jednym z mocno akcentowanych elementów nowej, uchwalonej w grudniu, strategii rozwoju gminy.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych to 842 091,33 zł, zaś wysokość przyznanego dofinansowania: 421 045,00 zł.

Mimo, iż umowny termin zakończenia budowy to koniec października 2022 roku to inwestycja została została już oddana do użytku.