Gmina wejherowo

Aktualności

INFORMACJA O PRZEDTERMINOWYCH WYBORACH WÓJTA GMINY WEJHEROWO

logo Gminy Wejherowo

 

Przedterminowe wybory wójta gminy Wejherowo zostaną przeprowadzone w dniu 21 lutego 2021 r. (niedziela). Do dnia 11 stycznia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Słupsku przyjmował zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

Komitety, których zgłoszenia zostały przyjęte, do dnia 28 stycznia 2021 r. (do godz. 24.00), mają prawo zgłaszać Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie kandydatów na wójta. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Wejherowo za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 2 lutego 2021 r.

Głosowanie odbywać się będzie w 14 lokalach wyborczych na terenie gminy Wejherowo. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych zostanie podana do publicznej informacji do dnia 2 lutego 2021 r. (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy).

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu o dnia 8 lutego 2021 r. z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 16 lutego 2021 r. Należy przy tym pamiętać, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tury).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Wejherowo do dnia 12 lutego 2021 r.

GŁOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ 21 LUTEGO (NIEDZIELA),

W GODZ. OD 7.00 DO 21.00

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy Wejherowo, osobiście lub telefonicznie (58 677 97 09).

Wszelkie informacje dotyczące wyborów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo, w zakładce „Wybory i referenda” – „Wybory przedterminowe Wójta” (bip.ugwejherowo.pl).