Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XXI/273/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 5298) co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Wyjątkiem są podłączenia wymagające: wybudowania przepompowni przydomowej, sporządzenia projektu, wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej, gdzie o dofinansowanie można ubiegać się bezterminowo.

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 12.07.2021 r.

Bolszewo

rejon ulicy: Św. Huberta, Mieszków, Piastów, Jagiellonów, Spokojnej, Zamostnej (dz. nr 30/7, 30/11, 33/1, 46/12, 46/16, 53/16, 53/5, 413/1, 1347) – w zakresie
sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2020 r.

Góra

rejon ulicy: Pomorskiej, Tulipanowej, Malinowej, Głogowej, Różanej, Żonkilowej, Astrowej, Liliowej, Irysowej, Pod Lasem, Wejhera, Porzeczkowej, Szerokiej, Wiejskiej, dz. nr 123/80 – od ul. Wiejskiej, Leszczynowej, Orzechowej, Agrestowej, Żołędziowej, Jarzębinowej, Rajskiej – w zakresie
sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2020 r.

Orle

rejon ulicy: Pomorskiej, Chabrowej, dz. nr 198/4 – od ul. Kwiatowej, Kwiatowej, Różanej, Makowej, Świerkowej, Brzozowej, Topolowej, Zamostnej (część od ul. Topolowej do ul. Makowej), dz. nr 415/2 – od ul. Zamostnej, dz. 415/1 – od ul. Zamostnej, dz. nr 444/8 – od ul. Zamostnej – w zakresie
sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2020 r.

 

Informujemy, że po upływie ww. terminu nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy na realizację obowiązku przyłączenia nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla pozostałych sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo, sześciomiesięczny termin ubiegania się o dotację upłynął i nie ma możliwości jego przywrócenia.

Przypominamy, że wszelkie formalności związane z wykonaniem przyłączenia do sieci należy realizować w PEWIK Gdynia – Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 21, 81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311 (BOK).

 

1.  Formularz o dotację na kanalizację (1)

2.  Informacja trzy kroki_przyłączenie do kanalizacji sanitarnej (1)

3.  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

UCHWAŁA:

uchwala_nr_xxi_273_2020_w_sprawie_zasad_trybu_udzielania_oraz_rozliczania_dotacji_celowych_z budzetu_gminy_wejherowo_na_dofinansowanie_inwestycji_z zakresu_ochrony_sr-1 (1)